Göteborgs universitet
Länkstig

Forskarutbildning religionsvetenskap

Forskarutbildningen inom religionsvetenskap syftar till att förstå och kritiskt reflektera över religionens funktion och plats i människans historia och nutid.

Vid Göteborgs universitet bedrivs forskning inom religionsvetenskapens samtliga delområden, det vill säga inom religionshistoria, systematisk teologi, religionsbeteendevetenskap, kristendomens historia och bibelvetenskap. Forskningen vid institutionen omfattar kritiska studier av religionens funktion, föränderlighet och uttolkning i historia och nutid, liksom analys av texter och argument.

Religionsvetenskap ger en inblick i historiska processer, religionsmöten, religionskonflikter och texttolkning, samt teologiska och etiska positioner och debatter – kompetenser som blir av allt större relevans för det mångreligiösa och mångkulturella samhället.