Länkstig

Behandling av personuppgifter: Högskoleprovet

För att ansöka om att arbeta på högskoleprovet behöver vi behandla dina personuppgifter. Det är Göteborgs universitet som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du själv lämnar till oss. Den rättsliga grunden för behandlingen i samband med tillsättning av tjänsterna är ett led av universitetets myndighetsutövning och övrig behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dina personuppgifter sparas i två år. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part eller överföras till tredje land.

Om du upptäcker att några av de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga så kan du vända dig till oss för att få personuppgifterna rättade. Du kan även vända dig till oss och begära att vi raderar personuppgifter som behandlas om dig. I enlighet med dataskyddsförordningen har du även vissa andra rättigheter som vi vill upplysa dig om. Dessa inbegriper rätt till tillgång (registerutdrag), begränsning av behandling, dataportabilitet och en rätt att göra invändningar. Kontakta Alicia Eriksen Wijk eller universitetets dataskyddsombud, dataskyddsombud@gu.se, om du har en fråga eller om du vill göra en begäran enligt ovan.

Du kan vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du vill lämna ett klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter. Mer information om hur Göteborgs universitet behandlar personuppgifter hittar du här: Behandling av personuppgifter.