Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild på covid-19

JMG:s forskare om corona

Kris- och riskkommunikation är ett av profilområdena inom forskningen vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). Nu undersöker och följer JMG:s forskare rapporteringen om det nya coronaviruset (Covid-19). Här samlar vi artiklar, filmer och bloggar av och om JMG:s forskare i coronatider. Du hittar också en expertlista på JMG:s forskare om kommunikation och corona.

JMG:s forskare om corona

Här hittar du inlägg av och med JMG:s forskare om coronapandemin.

One size does not fit all – information seeking during the COVID-19 pandemic in a segregated society. Av Bengt Johansson, COVINFORM-projektet 20210707.

Why Swedes Don’t Wear Face Masks During the Pandemic – A Consequence of Blindly Trusting the Government Av Bengt Johansson, Jacob Sohlberg, Peter Esaiasson & Marina Ghersetti (2021). Journal of International Crisis and Risk Communication Research.

Ingen anledning till oro (?). SOM-antologi nr. 78, den nationella SOM-undersökningen, 2021. Redaktörer: Ulrika Andersson, Anders Carlander, Marie Grusell och Patrik Öhberg.

Bengt Johansson, David Hopmann & Adam Shehata (2021). When the rally-around-the-flag effect disappears; or when the COVID-19 pandemic becomes "normalized" . Journal of Election, Public Opinion and Parties.

Kommunforskning i Västsverige (KFi) 20210318. Godkänt, men med förbehåll – Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin. En utvärdering med fokus på styrning, organisation och ledning. Av Björn Brorström, Bengt Johansson och Gustaf Kastberg Weichselberger.

Institutet för mediestudier 20210311. Journalistik i coronans tid. Rapport med bidrag från JMG:s medieforskare och studenter,

JMG och MSB 20210304. Myndigheters agerande i fokus. Ny studie om allmänhet och nyhetsbevakning om coronapandemin våren 2020.

SVT Forum 20201007. Hur har medier och myndigheter klarat corona?
Seminarium med bland andra Ulrika Andersson, SOM-institutet, samt Bengt Johansson och Marina Ghersetti, samtliga vid JMG.

Nyhetsmedier överlägset bäst för att hitta information om corona. Professor Bengt Johansson om ny studie

Tilltron till myndigheter ökade under coronakrisen

Kriskommunikation i pandemier med råd från 1349 och 1638. Professor Orla Vigsø gräver i historien

Ny studie: Coronakommunikationen fungerade sämre i utsatta förorter

Professor Bengt Johansson bloggar om forskning om kriskommunikation 

Ulla Carlsson inför pressfrihetens dag 2020: Yttrandefrihet och medier i en orostid

Ökad efterfrågan på JMG:s digitala plattform för vetenskapliga konferenser. Intervju med Mats Ekström

Om fotografi som "bevis". Av Orla Vigsø

Bengt Johansson berättar för SR:s Forskarliv om intensiv forskning under coronatider

Nu undersöker forskare riskkommunikationen till äldre i coronatider. Med Gabriella Sandstig

Ny studie visar på tidigare stabilt samhällsförtroende bland svenskar med Tim Segerberg och Bengt Johansson

Att vara snabb och korrekt - dilemma för journalister i kristid. Med Bengt Johansson och Jacob Sohlberg

JMG:s medieforskare undersöker rapporteringen om coronaviruset. Med Marina Ghersetti

Infodemi om coronavirus – en ryktesspridning som kan få förödande konsekvenser. Med Orla Vigsø

Mer om corona med JMG:s forskare