Göteborgs universitet
Bild
forskning

Forskning

En viktig uppgift för CGM är att skapa en plattform för migrationsforskning och underlätta tvärvetenskapliga samarbeten. Ett led i detta är att samla och synliggöra den forskning om migration som pågår vid Göteborgs universitet.

Att samla information om migrationsforskning på ett ställe syftar även till att skapa möjligheter till dialog och samarbeten mellan forskare och beslutsfattare på lokal, nationell och internationell nivå samt med aktörer i den privata och offentliga sektorn, liksom med det civila samhället och journalister.
På sidan Migrationsforskningsprojekt hittar du information om pågående och avslutade forskningsprojekt som rör migration och integration ur olika aspekter. Under rubriken Publikationer hittar du exempel på aktuella publikationer i ämnesområdet migration och integration av forskare vid olika fakulteter och institutioner vid Göteborgs Universitetet. Information om våra tidigare/Kommande konferenser och workshops är också tillgånglig under rubriken konferenser och workshops. Du kan hitta kontaktuppgifter till forskare i vår expertpool, grupperade efter ämnesområden.