Göteborgs universitet
Bild
Nydisputerade doktoranden Michelle Nygren vid institutionen för geovetenskaper står i Ljusgården med en bukett blommor.
Foto: Isabell Lundberg
Länkstig

Michelle Nygren ny filosofie doktor

Grattis till Michelle Nygren - ny filosofie doktor i naturvetenskap med inriktning geologi! Fredagen 29 april 2022 försvarade hon sin avhandling "Impact of climate variability on dynamic groundwater storage in mid- to high latitude countries".

Disputation ägde rum i Hörsalen, Geovetarcentrum vid Göteborgs universitet. Opponent var professor Lena Merete Tallaksen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, Norge. 

I betygsnämnden ingick professor Anders Wörman, Resurser, energi och infrastruktur, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm; Claudia Teutschbein, biträdande universitetslektor , Institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet och Charlotte Sparrenbom, universitetslektor , Geologiska institutionen, Lunds universitet.

I sin avhandling har Michelle Nygren huvudsakligen undersökt hur klimatförändringar och klimatvariationer påverkar tidpunkten för grundvattenbildning och lagring av grundvatten i Sverige.

Läs avhandlingen i GUPEA:

https://hdl.handle.net/2077/70892