Bild
förberedelse av operation
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård

Program
V2OPV
Avancerad nivå
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Varberg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V05Q
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Trollhättan
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V05R
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V05K

Kort om programmet

OBS: Tidig antagning, sök 15/2-15/3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård riktar sig till dig som har en sjuksköterskeutbildning och som vill specialisera dig mot arbete med kirurgiska operationsbehandlingar. Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta med avancerad omvårdnad av patienter i alla åldrar i samband med att de genomgår operationer.

Om utbildningen

Som operationssjuksköterska har du en unik kompetens och en ansvarsfylld roll där du ofta blir ett viktigt stöd för både patienten och dina kollegor i operationssalen. Operationssjuksköterskan ansvarar för personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad av patienter som ska genomgå, genomgår eller har genomgått undersökningar och operativa ingrepp vid allmän kirurgisk operationsavdelning, specialiserad eller högspecialiserad operationsavdelning. Patienterna kan vara i alla åldrar och de kan både ha vanliga, komplicerade och/eller akuta sjukdomar och skador. 

Eget ansvar och hög kompetens 

Operationssjuksköterskan samordnar och leder arbetet inom sitt ansvarsområde i operationssalen och övervakar patientens välbefinnande och säkerhet under operationen. Det innebär bland annat ansvar för hygien, sterilitet, och instrument, men även sådant som handledning och verksamhetsutveckling ingår i operationssjuksköterskans kompetensområde.

Under utbildningen lär du dig också att kunna leda, fördela och planera arbetet inom arbetslaget och hur du på bästa sätt använder dina kunskaper vid större olyckor och katastrofer.

Yrkesexamen och magisterexamen 

Utbildningen är ett år lång på avancerad nivå och läses på helfart. Efter avklarade studier kan du ansöka om yrkesexamen som operationssjuksköterska och magisterexamen. Utbildningen ger också behörighet till fortsatta studier på forskarnivå. 

Mer detaljer om programmet hittar du här

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård t ex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. VFUn ger möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal.

Vid VFU kan placering komma att ske inom hela Västra Götalandsregionen eller Halland. Vid ansökan till programmet har du möjlighet att välja ort för din VFU-placering: Göteborg, Borås (vid detta val kan placeringen även ske i Skene), Varberg (vid detta val kan placeringen även ske i Kungsbacka) eller Trollhättan (vid detta val sker placeringen inom NU-sjukvården i Trollhättan eller i Uddevalla).

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Programmet ligger till grund för yrkesexamen som operationssjuksköterska, generell examen i omvårdnad på magisternivå och det ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Arbetsområdet är vård av barn, vuxna och äldre i samband med kirurgiska behandlingar inom olika specialiteter. Arbetsmarknaden är mycket god. 

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är mestadels campusförlagd och
består av föreläsningar, grupparbeten, seminarier med mera. Programmet
innehåller även verksamhetsförlagd utbildning. 

Delar av studierna bedrivs på distans via nätbaserad undervisning, för detta behövs tillgång till dator med kamera och mikrofon.

I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Programmet består av nedanstående obligatoriska kurser inom huvudområdet omvårdnad.

  • Specialistsjuksköterskans profession med inriktning mot operationssjukvård, 7,5 hp
  • Intraoperativ omvårdnad, 7,5 hp
  • Intraoperativ vårdmiljö och säkerhet, 7,5 hp
  • Vetenskaplig metod, 7,5 hp
  • Klinisk fördjupning inom operationssjukvård, 15 hp
  • Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot operationsvård, 15 hp

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. 

Läs mer om lokaler