Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

NEUROFOR (Neurobiologcal studies on aggressive antisocial behaviour in forensic psychiatric patients)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Kunskapsluckorna är stora vad gäller rättspsykiatrisk vård och behandling. NEUROFOR är ett experimentellt projekt med studier av neurobiologiska markörer för det disinhibitoriska beteende som ofta ses hos rättspsykiatriska patienter, en svårbehandlad grupp med psykossjukdom, personlighetssyndrom, ADHD och substansbruk. Utgående från CAREFOR, en longitudinell uppföljningsstudie av rättspsykiatriska patienter, studerar vi olika aspekter av hjärnhälsa så som kognitiva funktioner, metabolt syndrom, hjärnskademarkörer i blod, hjärntrötthet och förmåga till responsinhibiering. Projektet syftar till att finna neurobiologiska markörer som kan vara ett stöd för kliniskt rättspsykiatriskt arbete kring patienters vårdförlopp och som utfallsvariabler i rättspsykiatriska behandlingsstudier.