Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

UPPSKJUTET! Elena Höpfner: Hopes and Protections on the Run – Refugees and Things: A Grounded Theory and Material Culture Approach

Kultur & språk

Denna föreläsning är uppskjuten till senare datum på grund av sjukdom. Det nya datumet publiceras så snart som möjligt. / Under detta femte tillfälle i föreläsningsserien ZADAN "Hopes and Protections on the Body" kommer den tyska sociologen Elena Höpfner att föreläsa om betydelsen av ägodelar hos flyktingar.

Föreläsning
Datum
18 jan 2022
Tid
16:00 - 17:15
Plats
Online
Ytterligare information
Läs mer
här

Vad tar människor med sig när de flyr för sina liv? Vilka betydelser har dessa saker för flyktingarna och vilken(a) roll(er) spelar de på vägen? Och vad kan ägodelar berätta om fenomenet flykt?

I sin föreläsning berättar sociologen Elena Höpfner om sin fältforskning i ett flyktingboende i Berlin 2015.

Med hjälp av intervjuutdrag om specifika objekt (saker) som nämnts kommer hon att visa oss i vilken utsträckning objekt är nycklar till berättelser, men också ankare som kopplar samman individuella flygberättelser och förhållanden, livet i ursprungslandet och förväntningar på destinationslandet. Objekt är dock inte viktiga för alla människor och därför måste det metodologiska tillvägagångssättet alltid förbli öppet i betydelsen förändring: från objektet tillbaka till subjektet. Under förutsättningarna som finns på ett härbärge och osäkerheten kring att stanna och få asyl kan det ses som en trivialitet att prata om föremål, och människor känner sig kanske inte tagna på allvar i sin svåra situation.

Elena Höpfner är en tysk sociolog som har arbetat som lärarassistent vid Free University Berlin 2019-2020 och arbetar för närvarande som doktorand vid University of Erlangen. Höpfner är också juniorforskare vid Institute for Employment Research (IAB) i Nürnberg (Tyskland) sedan 2020. År 2018 mottog hon Young Talent Award från German Sociological Association (DGS) för sin magisteruppsats Menschen auf der Flucht und die Bedeutung ihrer Dinge: Eine gegenstandsbezogene Theoriebildung im doppelten Sinne (Refugees and Things: A Grounded Theory and Material Culture Approach). Hon arbetar för närvarande med jobbsökande och arbetsmarknadens tillgänglighet för unga ensamstående mödrar med grundläggande försörjningsstöd.