Bild
Projektgrupp vid det experimentella laboratoriet.
Projektgruppen vid det experimentella laboratoriet.
Foto: Felicia Robertsson
Länkstig

Auktoriteters roll i lösningen till kollektiva handlandets problem

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 000 000
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Många samhällsproblem utgörs av så kallade kollektiva handlingsproblem. Skatteinsamling för att finansiera offentliga program, villighet att betala för minskning av förorening, återvinning, betalning för kollektivtrafik - lösning på alla dessa kritiska problem beror på aktörers villighet att avstå delar av sina omedelbara privata vinster på kort sikt, för att uppnå resultat som är nyttiga för kollektivet som helhet på längre sikt. Detta projekt syftar till att studera hur institutionellt sammanhang och kvaliteten på auktoriteter (tredje parter) som reglerar samspelet mellan aktörer bidrar till att säkerställa kollektivt handlande och uppnå utfall som är fördelaktiga för samhället i stort.

Forskargrupp

  • Marina Povitkina, forskningsledare, postdok, Statsvetenskapliga institutionen, Oslo universitet
  • Sverker Carlsson Jagers, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
  • Bo Rothstein, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
  • Andrea MartinangeliSenior Research Fellow and Scientific Manager at the ECONLAB laboratory for experimental social sciences, Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Munich.