Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Kött på grillning.
Människors matvanor är starkt kopplat till kultur och identitet och vi kan inte förvänta oss att köttkonsumtionen kommer att minska genom frivilliga insatser.
Foto: Luis Quintero, Unsplash
Länkstig

En skatt på kött? Är det politiskt möjligt?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 987 949
Projektägare
Centrum för studier av kollektivt handlande, Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Idag anses den höga konsumtionen av animaliska produkter (kött och mejerivaror) inte vara förenligt med klimat- och miljömål. Människors val av diet är starkt kopplat till kultur och identitet och vi kan därför inte förvänta oss att köttkonsumtionen kommer att minska genom frivilliga insatser, vilket ökar efterfrågan på politiska lösningar. Vi vet emellertid att statligt ingripande i form av exempelvis skatter på koldioxidutsläpp möter starkt motstånd i många kontexter. I detta projekt fokuserar vi på miljöpolitiska styrmedel inom livsmedelsområdet. Mer specifikt studerar vi hur länders matkultur och korruptionsnivå påverkar acceptansen av styrning. Det övergripande målet med projektet är att undersöka och förstå samspelet mellan kontext och individfaktorer för acceptansen.

Forskare

Kontakt: Niklas Harring

Niklas Harring; Sverker C Jagers, Thomas Sterner, Simon Matti (Luleå Tekniska Universitet)
 

GÖRS OM