Bild
Kött på grillning.
Människors matvanor är starkt kopplat till kultur och identitet och vi kan inte förvänta oss att köttkonsumtionen kommer att minska genom frivilliga insatser.
Foto: Luis Quintero, Unsplash
Länkstig

En skatt på kött? Är det politiskt möjligt?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 987 949 kronor
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Idag anses den höga konsumtionen av animaliska produkter (kött och mejerivaror) inte vara förenligt med klimat- och miljömål. Människors val av diet är starkt kopplat till kultur och identitet och vi kan därför inte förvänta oss att köttkonsumtionen kommer att minska genom frivilliga insatser, vilket ökar efterfrågan på politiska lösningar. Vi vet emellertid att statligt ingripande i form av exempelvis skatter på koldioxidutsläpp möter starkt motstånd i många kontexter. I detta projekt fokuserar vi på miljöpolitiska styrmedel inom livsmedelsområdet. Mer specifikt studerar vi hur länders matkultur och korruptionsnivå påverkar acceptansen av styrning. Det övergripande målet med projektet är att undersöka och förstå samspelet mellan kontext och individfaktorer för acceptansen.

Forskare

  • Niklas Harring, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Sverker C. Jagers, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Simon Matti, professor i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet.
  • Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet.

 

Rapporter

Röös, E., Larsson, J., Resare Sahlin, K., Jonell, M., Lindahl, T., André, E., Säll, S., Harring, N., & M. Persson (2021). Policy Options for Sustainable Food Consumption: Review and Recommendations for Sweden. Mistra Sustainable Consumption report 1:10, Chalmers University of Technology.

Röös, E., Larsson, J., Resare Sahlin, K., Jonell, M., Lindahl, T., André, E., Säll, S., Harring, N., & M. Persson (2020). Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt. SLU Future Food Reports 13.

Debattartiklar

När miljön blir del av ett kulturkrig förlorar vi alla. Göteborgs-Posten, 19 augusti 2022.

Om politikerna vågar kan de hjälpa oss att äta rätt. Dagens Nyheter, 16 juni 2020.

Stat och kommun kan spela en större roll för vår matkultur. Dagens Nyheter, 26 juni 2020.

Medverkan i media

Behöver vi ändra vårt beteende. Sveriges Television: Klimathoppet, 18 april 2023.

Trots forskning – inga förslag för minskad kött och mjölkkonsumtionSveriges Radio: Studio Ett, 9 mars 2023.

Klimatfrågan allt viktigare för SverigedemokraternaSveriges Radio: Godmorgon världen, 11 december 2022.

Bokkapitel

Harring, N. (2020). Vad anser svenskarna om en klimatskatt på nötkött?. I Ulrika Andersson, Anders Carlander & Patrik Öhberg (ed.) Regntunga skyar. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Konferensdeltagande

How Ideology Affects Individual Attitudes to a Climate-Motivated Tax on Meat. Niklas Harring, Sverker C. Jagers & Simon Matti, Midwest Political Science Association Conference, 13-16 April 2023, Chicago.

Factors affecting public acceptance of a climate change-motivated tax on meat. Niklas Harring, Sverker C. Jagers & Simon Matti, ACT Sustainable Research Conference 16-18 November 2022, University of Gothenburg/Chalmers University of Technology.

How Ideology Affects Individual Attitudes to a Climate-Motivated Tax on Meat. Niklas Harring, Sverker C. Jagers & Simon Matti på Annual conference of the Swedish Political Science Association, Örebro University 28-30 September 2022.

Acceptability for food consumption policies: The public debate in online social forums. Anna Bendz, Niklas Harring, Felix Bäckstedt på 15th Nordic Environmental Social Science Conference, Gothenburg, 7-9 June 2022.

Is a climate tax on meat politically feasible? Niklas Harring, Sverker C. Jagers & Simon Matti, the 14th European Consortium for Political Research, 2020 Panel ‘Green’ public = ‘green’ policies or vice versa?

Is a climate tax on meat politically feasible? Niklas Harring, Sverker C. Jagers & Simon Matti, Building sustainable food systems and healthy nutrition patterns, Act Sustainable Research Conference on November 18-19, 2020.

Workshops

Mistra Sustainable Consumption/ CeCAR Workshop. February 7-9, 2023, Nääs, with participants, Oxford University, Aarhus University, University of Gothenburg, Chalmers University of Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Stockholm Resilience Centre, Beijer Institute, Göteborgs kommun, European Institute on Economics and the Environment.

Workshop on policy for sustainable food consumption. March 10, 2020, Gothenburg with researchers and policy experts from University of Gothenburg, Chalmers University of Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Stockholm Resilience Centre, Beijer Institute, Göteborgs kommun, Royal Institute of Technology, Karolinska institutet, Luleå University of Technology, IVL – Swedish Environmental Research Institute, Public Health Agency of Sweden, Lund University, and Swedish Food Agency.