Bild
En skål med tomater lämnas över från en person till en annan.
Foto: Elaine Casap, Unsplash
Länkstig

Klimatpolicys för matkonsumtion: Analyser av policyalternativ och politisk genomförbarhet för ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
7 100 000
Projektägare
Centrum för studier av kollektivt handlande, Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Produktionen och konsumtionen av livsmedel står för en stor del av våra växthusgasutsläpp. Men trots att människor är bekymrade över klimatförändringarna, stödjer de inte med nödvändighet åtgärderna, såsom en klimatskatt på livsmedel. Hur kan vi förstå detta? Det övergripande syftet med projektet är att undersöka stödet för policyalternativ för att minska växthusgasutsläppen från svensk livsmedelsförbrukning, med fokus på avvägningen mellan effektivitet och genomförbarhet av sådana åtgärder.

Forskare

Kontakt: Sverker C. Jagers

Anna Bendz, Niklas Harring, Sverker C. Jagers, Andreas Nilsson (Psykologiska institutionen), Martin Persson (Chalmers tekniska högskola), Thomas Sterner (Nationalekonomiska institutionen)

OBS, LÄNKAS