Göteborgs universitet
Bild
logo_edusta_final
Länkstig

Academy for Sustainable Future Educators (EduSTA) Project

Academy for Sustainable Future Educators eller Erasmusprojekt avser att stärka kompetens och yrkesutbildning om hållbar utveckling.

Från juni 2022 och fyra år framåt medverkar yrkeslärarprogrammet i ett Erasmus+ Teacher Academy projekt på temat hållbar utveckling. Övriga länder och lärosäten är: Tampere University of Applied Sciences (TAMK) i Finland, Hanzehogeschool Groningen (Hanze) i NL, University of Girona (UdG) i Spanien och The Czech University of Life Sciences Prague (CZU), I Tjeckien.

Projektet består av flera delar där det inledningsvis handlar om att dels kartlägga nationella policydokument, dels att kartlägga hur hållbar utveckling kan utgöra en del av yrkesutbildningen (i Sverige inom gymnasieskola och Komvux). Det moment om hållbar utveckling som ingår i LYK80G är ett utmärkt underlag i projektet. Det ger oss en bred bild av vad som skulle kunna planeras i en yrkesutbildning och som bygger på er kunskap och erfarenhet både från yrkeslärarprogrammet, och från er verksamhets-/branschrelaterade yrkeskunskap som ju präglas av hållbarhetsperspektiv på olika sätt beroende på yrke.

 

In English

The aim of the project titled “Educators for a Sustainable Future” (EduSTA) is to respond to the urgent need for a sustainably competent workforce focusing on re-and upskilling VET teachers. Teachers’ capabilities to act as active change-makers in the ecological transition and to educate citizens and the workforce to meet future challenges is key to a profound transformation in the green transition. There is a need to operationalize sustainability competencies: to describe the direct links with everyday tasks such as curriculum development, pedagogical design, and assessment.

Together with colleagues from Higher Education Institutions in Finland, Holland, Spain, and the Czech Republic, the purpose of our project is to collaboratively create open digital badge-driven learning pathways on teachers’ sustainability competencies supported with multimodal learning modules.

The Institutions involved in the project are:

·       Tampere University of Applied Sciences (TAMK), Finland

·       Hanzehogeschool Groningen (Hanze), Holland

·       University of Girona (UdG), Spain

·       The Czech University of Life Sciences Prague (CZU), Czech Republic

Aktuellt (only in Swedish)

Den 16 november medverkade Liisa Uusimaki på Höskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2023).  Liisa Uusimakis presentation handlade om Micro-Credentials & Digital Badges. Ta del av presentationen här.

Department of Education and Special Education, Faculty of Education,  University of Gothenburg
Department of Education and Special Education, Faculty of Education, University of Gothenburg

Erasmus+ Teacher Academies building the future of teacher education in Europe. Finnish National Agency for Education (oph.fi)

EduSTA project getting recognition from Learning Planet Alliance. Watch video featuring Dr Eveliina Asikainen here.

On behalf of EduSTA partners we congratulate Susanne Gustavsson receiving from the University of Gothenburg Pedagogiska Priset (Pedagogical Award). Read a brief interview with Susanne here (in Swedish). 

EduSTA Partners (2023) Results of the politico-legislative framework research, T 2.2. workshops and T2.3. inquiry

Information om Yrkeslärarprogrammet (Formal svenska / engelska)
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/yrkeslararprogrammet-l1yrl

Information about Partners and link to EduSTA Project Website (Visitors welcome) https://projects.tuni.fi/edusta/

International week of Tampere University of Applied Sciences, Eye on TAMK. 
https://projects.tuni.fi/edusta/events/edusta-project-at-eye-on-tamk-21-23-march-2023-tampere-finland/

Artiklar/Articles

Cedefop (2021). "The green employment and skills transformation: insights from a European Green Deal skills forecast scenario." Luxembourg: Publications Office. http://data.europa.eu/doi/10.2801/112540

Gustavsson, S., Henning Loeb, I., & Kvarnemo, C. (2018). Lärande för hållbar utveckling i yrkeslärarutbildning: [Learning for sustainable development in vocational teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 19–35.
https://njvet.ep.liu.se/article/view/387

Jaakola et al (2022). "Becoming Self-Aware- How do Self-Awareness and Transformative Learning Fit in the Sustainability Competency Discourse." https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2022.855583/full

Webinars

Welcome to our webinar "Bringing sustainability education to life – the potential for EduSTA Badges in teacher training" on 23 November 2023. This is posted to LinkedIn as well, we are happy if you share it in your networks. 

Podcast

Hanna Teräs - Micro Credentials, Academy for Sustainable Future Educators (EduSTA) 
https://luusimaki.podbean.com/e/hanna-teras-micro-credentials-edusta-project/

Meet Isabella Lövin, former Swedish Deputy Prime Minister and Co-leaders of the Swedish Green Party Miljöpartiet.
https://luusimaki.podbean.com/e/meet-isabella-lovin-former-swedish-deputy-prime-minister-co-leader-swedish-green-party-2016-2021/

Sanna Ruhalahti - Academy for Sustainable Future Educators (EduSTA) https://luusimaki.podbean.com/

Prof. Bethanie Carney Almroth, a researcher at the Dept. of Biological and Environmental Sciences at the University of Gothenburg and Teacher supporting future teachers in Vocational Education Programme (LYK80G)
https://luusimaki.podbean.com/e/professor-bethanie-carney-almroth-sustainability-and-the-environment/

 

17 January 2023, 9-11.30 - Fostering Micro-Credentials & Digital Open Badges. 

EduSTA Digital open badge webinar 17 Jan 2023 (pdf)
liisa-marjatta-IPS-2022

Associate Professor, Liisa Uusimaki

Project leader, researcher, senior trainer
 liisa.uusimaki@gu.se

Helena Hellgren

Helena Hellgren

Doktorand, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) 

helena.hellgren@gu.se

malin-ceder-IPS-2022

Malin Ceder

Project Administrator, Departmental Research coordinator
malin.ceder@gu.se

 

EU