Länkstig

Linguascapes - Language learning in social media worlds

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2011 - 2013
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

Kort beskrivning

Projektet Linguascapes utforskade sociala mediers potential för lärande och undervisning och användning av engelska som ett världsspråk.

Om forskningsprojektet

Projektet Linguascapes är ett internationellt samarbete mellan Taiwan och Sverige. I projektet utforskar vi vilken potential sociala medier har för lärande och undervisning och användning av engelska som ett världsspråk. Sociala medier kan ses som nya arenor för deltagande, interaktion och samarbete, på arenor där ungdomar använder och utvecklar andra språkkunskaper och kompetenser av relevans för språklärande. Dessa kompetenser kan i mer traditionell mening inte enkelt definieras inom ramen för det som vanligtvis värderas och bedöms i skolan. Följaktligen har vi å ena sidan en samhällelig kunskap om unga människors interaktion och kommunikation på sociala mediearenor och å andra sidan har vi ett utbildningssystem som i liten utsträckning använder sig av lärandepotential på nya arenor där användning av engelska är en förutsättning för att delta och bidra. Genom t ex webbloggar, medieproduktioner, chattar och videokonferenser utforskar vi ungdomars agens på sociala mediearenor och de språkpraktiker som blir relevanta för att delta på dessa arenor. Projektet ingår i LETstudio 3, löper över tre år, 2011-2013 och är finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.