Bild
Länkstig

Att kartlägga kontroverser med digitala metoder (LETCOM)

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2015 - 2020
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

xx

Kunskaper förnyas och förändras ständigt i ett teknikintensivt samhälle. Genom nya tekniska och vetenskapliga innovationer rapporteras nya rön inom en rad områden som blir alltmer påtagliga i människors vardag, som frågor om vår hälsa, vår påverkan på klimatet, vårt ansvar i en globaliserad ekonomi och om vad som utgör hållbara energikällor.

Denna utveckling aktualiserar en rad frågor: Hur kan vetenskapligt genererade kunskaper och olika ståndpunkter göras tillgängliga och möjliga för gemene man att följa och ta ställning till? Hur kan skolan förhålla sig till den vetenskapliga kunskap som är i ständig rörelse och som offentligt debatteras, kritiseras och omprövas? Hur kan unga förberedas för ett medborgarskap där man ska kunna värdera och ta ställning till en rad komplexa och nya frågor?

Detta projekt syftar till att studera introduktionen av digitala metoder för kartläggning och visualisering av kontroverser samt att analysera deras begränsningar och potentialer med avseende på gymnasiestudenters lärande om sociovetenskapliga frågor.

Medarbetare

Publikationer och konferensbidrag

Artiklar, peer reviewed

Elam, M., Solli, A. Mäkitalo, Å. (accepted). Socioscientific issues via controversy mapping: Bringing actor-network theory into the science classroom with digital technology. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education

Solli, A., Hillman, T. & Mäkitalo, Å. (accepted) Rendering controversial socioscientific issues legible through digital mapping tools. International Journal of Computer Supported Collaborative Learning.

Solli, A., Hillman, T. & Mäkitalo, Å. (2017) Navigating the complexity of socio-scientific controversies: How students make multiple voices present in discourse. Research in Science Education, 1-29.

Workshops/konferenser för verksamma lärare

Mäkitalo, Å. Hillman, T. & Solli, A. (2018) Hur förstå online information och arbeta med kartläggning av den i klassrummet? Workshop på PoPUpDig18 konferens den 19 juni, Pedagogen, Göteborgs universitet. Göteborg.

Solli, A. & Mäkitalo, Å. (2016) Att navigera i komplexa frågor: introduktion av digitala metoder i gymnasieskolan. Forskning pågår. Göteborgs universitet den 2 november 2016, Göteborg.

Konferenser

Solli, A. (2018). Appeals to science: Recirculation of online claims in the classroom. Paper presentation at the EARLI SIG 10/21 conference in Luxenbourg August 30-31, Switzerland.

Mäkitalo, Å. (2018). A dialogical approach to students’ meaning making in complex digital environments. Symposia contribution at the EARLI SIG 10/21 conference in Luxenbourg August 30-31, Switzerland.

Elam, M., Solli, A. & Mäkitalo, Å. (2017). Socioscientific Issues via Controversy Mapping: Bringing Actor-Network Theory into the Science Classroom with Digital Technology. Paper presentation at the STS conference in Gothenburg.

Solli, A. Elam, M. & Mäkitalo, Å. (2017) Controversy mapping: Navigating and mediating issues of concern. Paper presentation at the 17th Biennal EARLI Conference on Research on Learning and Instruction 27 august - 2 september 2017, Tampere, Finland

Solli, A., Hillman, T. & Mäkitalo, Å. (2017). Students Exploring Online Information On Socio-scientific Controversies Using Digital Mapping Tools. Paper presented at the ESERA conference, august 21 - 25, Dublin, Irland,

Solli, A., Hillman, T. & Mäkitalo, Å. (2016). Engaging with controversy maps in a school science context. Symposia contribution at the 12th ICLS conference June 20-24 2016 in Singapore.

Solli, A. & Mäkitalo, Å. (2016). Holding multiple perspectives in a dialogical space: Mapping and negotiating controversial issues in an upper secondary school setting. Paper presentation at the EARLI SIG 10, 21 and 25 conference August 28-29 in Tartu, Estonia.