Länkstig

Sea Change

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Sea Change är ett uppsökande och folkbildande projekt som inkluderar 17 partners och som syftar till att bidra till kunskapsbaserad handling vad gäller vårt förhållande till havet och dess resurser.

Om forskningsprojektet

Projektet är del av Horizon 2020 och dess prioritering för att bidra till inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen. Syftet är att bidra till att etablera en ny relation mellan EU’s medborgare och de hav som omger oss. Genom att kombinera kunskaper om havsmiljö med insikter om lärande och kunskapsutveckling genomförs ett antal aktiviteter för att bidra till människors delaktighet och vilja till kunskapsbaserad handling. Sea Change tar utgångspunkt i att människan är del av ekosystemet och att våra aktiviteter samkonstituerar den miljö vi lever av och verkar i.