I2SEA

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Den stadigt ökande atmosfärisk koldioxid (CO2) nivåer under de senaste decennierna har blivit kopplat med en stadig ökning av vetenskaplig förståelse och samförstånd om att människor är de främsta orsakerna till senaste klimatförändring. Allmänhetens förståelse och acceptans för denna enighet har släpat efter. Skillnaden mellan vetenskaplig och allmänhetens förståelse är en förklaring till den troliga bristen på samordnade internationella åtgärder för att hantera de dubbla hot av klimatförändringar och försurning av haven, en andra lika oroande konsekvens av stigande CO2-nivåer.

Om forskningsprojektet

Hur kan man vända denna utveckling, och ingjuta en känsla av brådska i publiken att agera? Vi ser ungdomar som viktiga medborgare för att öka allmän samhällelig medvetenhet om och arbete med klimatförändringar och försurning av haven. Först ungdomar har mer på spel med klimatförändringarna, eftersom de kommer att leva för att se ökande påverkan härrör från en passivitet. För det andra, ungdomar ha visats flera gånger vara mer mottagliga för ny information än är vuxna. Tredje, våra ungdomar blir röst medborgare, företagsledare och politiker i morgon. Så har förändrats unga skulle nödvändighet översätta till samhälleliga förändringar på vägen. Och slutligen, många studier visar att det mest effektiva sättet att nå föräldrarna med information som kan leda till beteendeförändringar är genom sina barn.

Vårt projekt syftar till att främja klimat och hav literacy hos unga människor. Vi kommer att göra detta genom att producera och sprida fritt att använda, digitala pedagogiska verktyg, informera om klimatförändringar och försurning av haven; ge tillgång till studenter till en plattform där dem kan diskutera med sina klasskamrater, med experter och med kamrater runt om i världen; och slutligen stödja deras personliga lösningar i praktiken.

Vi kommer att följa processen och produkten av lärande samt hur studenter och lärare upplever användning av vår verktygslåda med klimat resurser i sina klassrum. Följande specifika forskningsfrågor kommer att behandlas i den empiriska studien:

  1. Vilka är de möjligheter och utmaningar med att använda virtuella verktyg för lärande för att förbättra klimat literacy?
  2. På vilket sätt våra verktyg främjar elevernas klimat literacy?
  3. Hur utnyttjar studenter från våra resurser i klassrummet?

Vi kommer att använda både kvalitativa och kvantitativa data för att hantera frågor uppsats såsom intervju, pre- och posttester, videoinspelning och online-diskursanalys.

Vårt team består av naturvetenskap forskare, lärare, programmerare och media pedagogik experter. Vi arbetar tillsammans för att producera digitala verktyg, och sedan testa hur effektiva dessa verktyg i främjandet elev förståelse för, och kommunikation om åtgärder för att hantera klimatförändringarna och försurning av haven.