Länkstig

Inquiry-to-insight (I2I)

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Forskningsprojektet I2I handlar om unga människors lärande i relation till digitala medier. Fokus riktas mot den informationstäta och kunskapsrika värld vi lever i och det sätt vi lär genom att använda digitala resurser och teknologier för lärande, dokumentation och kommunikation. I detta projekt får eleverna lära sig om specifika miljöproblem genom olika digitala verktyg.

Om forskningsprojektet

Att lära ett vetenskapligt arbetssätt om miljöfrågor med hjälp av virtuella verktyg

I2I är ett forskningsprojekt som bedrivs i samarbete med Utbildningsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Göteborgs universitet, Stanford University och Hopkins Marine Station.

Forskningsprojektet I2I handlar om unga människors lärande i relation till digitala medier. Fokus inom detta projekt är den informationstäta och kunskapsrika värld vi lever i och det sätt vi lär genom att använda digitala resurser och teknologier för lärande, dokumentation och kommunikation. Digitaliseringen och tillgången till information förändrar villkoren för skola och utbildning och kommer också att ändra vår syn på lärande och kunskap. På en generell nivå, fokuserar studien på hur digitala medier för lärande kan erbjuda produktiva vägar till en förståelse av naturvetenskap för ungdomar. På grund av den enorma expansionen och exponeringen av ny kunskap är det viktigt att eleverna får möjlighet att förstå vetenskaplig kunskap på en mer allmän nivå, det vill säga att inte bara förstå dess slutprodukter utan också logiken av vetenskapligt arbete och hur vetenskaplig kunskap kommer till. I detta projekt får eleverna lära sig om specifika miljöproblem genom olika digitala verktyg.

Digitala verktyg

Acid Ocean Virtual Lab är ett virtuellt laboratorium där elever ges möjligheter att genom virtuellt experimenterande studera havsförsurning och dess inverkan på utvecklingen hos organismer som lever i havet, bland annat sjöborrelarver.

Voicethread är en interaktiv föreläsning av forskare som tillåter eleverna att lämna kommentarer för en asynkron diskussion.

Carbon footprint calculator är en virtuell kalkylator som ger eleverna möjlighet att kritiskt granska sin egen energiförbrukning, göra nationella och internationella jämförelser och hitta lösningar för att minska sina personliga utsläpp.

Einztein är en social media plattform där elever från många olika länder kan diskutera sina resultat från Carbon footprint calculator.

Det empiriska materialet har samlats in genom videoinspelningar av de svenska elevernas aktiviteter i relation till dessa verktyg. Vi har också haft tillgång till ett för- och efter-test från en stor grupp amerikanska studenter (ca 500), som arbetat med det virtuella labbet.