Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Så når vi Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp 2045 - fokus industrin

Vilka åtgärder och förutsättningar behövs för att uppnå målen? Vad är grundproblemet? Vilka finansiella lösningar finns idag och behövs skapas för att nå målen?

2017 antogs ett klimatpolitiskt ramverk som innebär att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. Förra året presenterade regeringen den första klimatpolitiska handlingsplanen som beskriver hur Sverige ska nå dessa mål. Dock visar underlag från Naturvårdsverket till regeringens handlingsplan för att nå klimatmålen på ett stort gap mellan målen och utsläppsscenarierna. Underlaget pekar ut de utmaningar och åtgärdsområden som är centrala för att nå Sveriges klimatmål.

På webbinariet kommer vi bland annat att diskutera; Vilka åtgärder och förutsättningar behövs för att uppnå målen? Vad är grundproblemet? Vilka finansiella lösningar finns idag och behövs skapas för att nå målen? Hur ser bankerna på att låna ut pengar till de stora investeringarna som behövs i klimatarbetet samt klimatrisker?

Medverkande
Åsa Löfgren, docent nationalekonomi Handelshögskolan vid GU och tidigare ledamot i Klimatpolitiska rådet
Filip Johnsson, Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik, Chalmers
Sasja Beslik, Managing Director, Head of Sustainable Finance Development på Bank J. Safra Sarasin, Schweiz
 

Anmäl dig här

Arrangör: Reväst & Handelshögskolans hållbarhetsdagar