Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shuttersnap

Nationella konsumtionsmönster

Inom ramen för temat nationella konsumtionsmönster driver CFK forskning som tar sin utgångspunkt i de övergripande mönstren i konsumtionen. All forskning vid CFK handlar om konsumtionsmönster i någon mening, men det som är specifikt för det här temat är den analytiska nivån. Här är det de stora dragen, fågelperspektivet, som står i centrum för att ge en generell bild av konsumtionen.

En central del är arbetet med Konsumtionsrapporten som ges ut årligen sedan 2007. I rapporten ges en överblick över hur konsumtionen i svenska hushåll ser ut och hur den utvecklats det senaste decenniet.

I varje rapport analyseras något eller några områden mer ingående av konsumtionsforskare från olika vetenskapliga discipliner.

Vi samarbetar med SOM-institutet vid Göteborgs universitet bland annat genom att CFK medverkar i de nationella SOM-undersökningarna sedan många år. Resultaten från SOM-undersökningarna bidrar till Konsumtionsrapporten, men också med statistiskt underlag om konsumtionen i Sverige till våra andra forskningsprojekt.

I varje rapport analyseras något eller några områden mer ingående av konsumtionsforskare från olika vetenskapliga discipliner.

Vi genomför forskningsprojekt på uppdrag av externa organisationer. Det har genom åren huvudsakligen varit projekt för Konsumentverket där vår uppgift varit att bidra med kunskapsöversikter och konsumtionsstudier inom olika områden. I flera av uppdragen kombineras kvantitativa och kvalitativa studier för att bidra med både bredd och djup i analysen av konsumtionsfenomenet i fråga.

Foto: Guus Baggermans

Konsumtionsrapporten i media

Konsumtionsrapporten får alltid mycket uppmärksamhet i media. 2020 rapporterade P1, TT och Göteborgs-Posten om de nya konsumtionsmönster som uppstått under pandemin, och 2019 skrev Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet om Konsumtionsrapporten.

Foto: Rishabh Sharma

Sötebrödsdagarna är över och svångremmen har börjat dras åt

(John Magnus Roos, redaktör för Konsumtionsrapporten, i GP Lågkonjunktur på intåg spåras i vår konsumtion, 2019-12-20)

Det vi spenderar pengar på är bostäder och mat, det nödvändiga

(John Magnus Roos i TT och SvD. Tecken på ekonomisk snålblåst bland svenskar ,2019-12-20) 

Oväntad klimateffekt

(Nyhetspodden/GP. Podd med John Magnus Roos om Konsumtionsrapporten. 20 december: Konsumtionen pekar mot lågkonjunktur – med oväntad klimateffekt, 2019-12-20)