Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shuttersnap

Nationella konsumtionsmönster

Inom ramen för temat nationella konsumtionsmönster driver CFK forskning som tar sin utgångspunkt i de övergripande mönstren i konsumtionen. All forskning vid CFK handlar om konsumtionsmönster i någon mening, men det som är specifikt för det här temat är den analytiska nivån. Här är det de stora dragen, fågelperspektivet, som står i centrum för att ge en generell bild av konsumtionen.

En central del är arbetet med Konsumtionsrapporten som ges ut årligen sedan 2007. I rapporten ges en överblick över hur konsumtionen i svenska hushåll ser ut och hur den utvecklats det senaste decenniet.

I varje rapport analyseras något eller några områden mer ingående av konsumtionsforskare från olika vetenskapliga discipliner.

Vi samarbetar med SOM-institutet vid Göteborgs universitet bland annat genom att CFK medverkar i de nationella SOM-undersökningarna sedan många år. Resultaten från SOM-undersökningarna bidrar till Konsumtionsrapporten, men också med statistiskt underlag om konsumtionen i Sverige till våra andra forskningsprojekt.

I varje rapport analyseras något eller några områden mer ingående av konsumtionsforskare från olika vetenskapliga discipliner.

Vi genomför forskningsprojekt på uppdrag av externa organisationer. Det har genom åren huvudsakligen varit projekt för Konsumentverket där vår uppgift varit att bidra med kunskapsöversikter och konsumtionsstudier inom olika områden. I flera av uppdragen kombineras kvantitativa och kvalitativa studier för att bidra med både bredd och djup i analysen av konsumtionsfenomenet i fråga.

Foto: Guus Baggermans

Konsumtionsrapporten i media

Konsumtionsrapporten får alltid mycket uppmärksamhet i media. Konsumtionsrapporten 2021 bygger på statistik om privatkonsumtionen i Sverige under 2020 och de första tre kvartalen under 2021.

Foto: Rishabh Sharma

– Det ska bli spännande att se om den lite mer hållbara konsumtionen som vi också har sett under början 2021 kommer att hålla i sig under 2022 och efter pandemin, säger Ulrika Holmberg på Centrum för konsumtionsforskning.

(Ulrika Holmberg, redaktör för Konsumtionsrapporten 2021, i GP Så förändrade pandemin våra shoppingvanor. 2021-12-21)

Sötebrödsdagarna är över och svångremmen har börjat dras åt

(John Magnus Roos, redaktör för Konsumtionsrapporten 2020, i GP Lågkonjunktur på intåg spåras i vår konsumtion, 2019-12-20)

Det vi spenderar pengar på är bostäder och mat, det nödvändiga

(John Magnus Roos i TT och SvD. Tecken på ekonomisk snålblåst bland svenskar ,2019-12-20) 

Oväntad klimateffekt

(Nyhetspodden/GP. Podd med John Magnus Roos om Konsumtionsrapporten. 20 december: Konsumtionen pekar mot lågkonjunktur – med oväntad klimateffekt, 2019-12-20)