Göteborgs universitet
Bild
Gruppporträtt av projektgruppen
Från vänster övre raden: Ensa Johnson (P.I.), Anneli Schwarz, William Jobe, Juan Bornman, Tomas Lindroth, Katarina Karlsson, Portia Bimray, Stefan Nilsson (P.I.), Gunilla Thunberg, Khetsiwe Dlamini-Masuku, Angelica Wiljén, Jonas Bergquist.
Länkstig

GPCC-samarbete med Sydafrika

Forskare från GPCC samverkar med forskare i Sydafrika i ett projekt som ska hjälpa barn att kommunicera symtom ur sitt eget perspektiv. Syftet är att underlätta personcentrerad vård.

Historien bakom samarbetet

South Africa – Sweden University Forum (SASUF) startade 2018 som ett strategiskt internationaliseringsprojekt med det övergripande syftet att stärka banden mellan Sverige och Sydafrika inom forskning, utbildning och innovation.

Stefan Nilsson, forskare vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa och GPCC, var med på deras nätverksträff våren 2018 i Pretoria. Vid detta tillfälle bildades den forskargrupp som sedan sökte ytterligare forskningsmedel från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) för projektet PicPecc - Pictoral support in person-centred care for children.

Sedan 2019 har denna forskning därför fått ekonomiskt stöd från både STINT och SASUF. Våren 2019 var forskargruppen på ytterligare en träff med STINT och SASUF i Stellenbosch i Sydafrika. På grund av Covid-19 har nuvarande projekt i SASUF förlängts till 2022. SASUF har dock fått ytterligare anslag i projektet SASUF 2030, och detta projekt har fått anslag 2022–2024. Projektet vill därför fortsätta att vara en del av SASUF.

Bild
Forskargruppen samlad under workshopen.

Workshop i Lund 2022

Den 20–22 juni 2022 träffades forskare i PicPecc för att presentera sina resultat samt för att planera framtiden. Det var tre givande dagar där intressanta kvalitativa resultat från Sydafrika blandades med procedurskattningar inom tandvården i Malmö. Det gemensamma målet är att underlätta barns och ungdomars kommunikation genom personcentrerad vård och universell design.

På bilden syns: Katarina Karlsson, Stefan Nilsson, Karen van Zilj, Ariné Kuyler, Ensa Johnson, Anneli Schwarz, Henrik Berlin, Rikard Roxner, Alta Terblanche, John Chaplin, Guðrún Kristjánsdóttir, Mia Hylén, Masuku Khetsiwe Phumelele, Jinbing Bai, Maria Björk, Gunilla Thunberg, Ólöf Kristjánsdóttir och Charlotte Castor.

Gemensam teoretisk artikel och digitalt verktyg

En gemensam teoretisk artikel har skrivits. Den handlar om den teoretiska referensramen, personcentrering och universell design. Ett gemensamt digitalt verktyg har också utvecklats. Det kallas PicPecc, och innehåller bland annat sju sydafrikanska språk. PicPecc testas för närvarande både i Sverige och Sydafrika, men på grund av Covid-19 har detta tagit lite längre tid än beräknat.

Bild
Forskare arbetar vid gemensamt bord.
På bilden syns Alta Terblanche, John Chaplin och Angelica Wiljén.
Foto: Karen van Zilj

Arbete i Pretoria 2022

I september 2022 var PicPecc-gruppen på ett nytt möte i Pretoria där de svenska och de sydafrikanska forskarna arbetade vidare med appen och personcentrerad vård. På bilden ovan syns ett arbetsmöte och på bilden nedan ett besök på Zuid Afrikaans Hospital i Pretoria.

Bild
Svenska och sydafrikanska forskare poserar i en trappa.
På bilden syns Anneli Schwarz, Angelica Höök, Stefan Nilsson, Tomas Lindroth, Johanna Hagman, Ensa Johnson, John Chaplin, Jonas Bergquist, Angelica Wiljén, Arine Kuyler, Alta Terblanche, Karen van Zilj, Helena de Waal och Mary Clasquin-Johnson

Ny studie i Pretoria 2023

Forskare poserar i forskningsposterutställning.
På bilderna syns från vänster: Seanokeng Kgapola, Ensa Johnson, Jonas Bergquist, Angelica Höök, Angelica Wiljén, Stefan Nilsson, Kebalebile Motsepe, Angelica Höök och Angelica Wiljén. 
Foto: Juan Bornman

Den 27–31 mars 2023 var svenska forskare i Pretoria och startade upp en ny studie på Zuid-Afrikaans Hospital (ZAH) och där deltar dels vårdpersonal som arbetar på den pediatriska enheten. De kommer att få utbildning i personcentrerad vård utifrån konceptet Med Människa. Även vårdnadshavare och deras barn (från 5 till 18 år) som kommer till ZAH kommer att inkluderas i studien. Dessa barn och vårdnadshavare kommer att ha tillgång till appen Pictorial Support in Person-centred Care for Children (PicPecc) för att rapportera sina symtom som smärta, illamående, ångest, rädsla, aptit och känslor. På den pediatriska avdelningen kommer det att finnas bildstöd, i form av symboler, som visar olika undersökningar och behandlingar. Studien utvärderas med enkäter, blodprover och kvalitativa intervjuer. I samband med studiestarten presenterades projektet också på SASUF Research and Innovation Week 2023.  

Bild
Forskare poserar vid vägg.
Angelica Höök, Mary Clasquin-Johnson, Juan Bornman, Karen van Zilj, Arine Kuyler, Tamlyn Naude, Prisilla Botha, Robert Jordan, Prisilla Botha, Alta Terblanche, Jonas Bergquist, Stefan Nilsson, Ensa Johnson och Angelica Wiljén.
Foto: Natasha Bezuidenhout

Bilderna visar en gruppbild från presentationen på University of South Africa (UNISA), posterpresentationen på SASUF och en gruppbild från sjukhuset. 

 

Fakta och länkar:

Projektwebbsida: PicPecc – Pictorial support in person-centred care for children.

Teoretisk artikel: Thunberg, G., Johnson, E., Bornman, J., Öhlén, J. and Nilsson, S. (2022), Being heard – Supporting person-centred communication in paediatric care using augmentative and alternative communication as universal design: A position paper. Nurs Inq e12426.

South Africa – Sweden University Forum (SASUF)

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Övriga gemensamma artiklar:

The Development of an mHealth Tool for Children With Long-term Illness to Enable Person-Centered Communication: User-Centered Design Approach https://pediatrics.jmir.org/2022/1/e30364

Evaluating pictorial support in person-centred care for children (PicPecc): a protocol for a crossover design study https://bmjopen.bmj.com/content/11/5/e042726.long

The Children's Action-Reaction Assessment Tool (CARAT) as an observational technique for assessing symptom management: An initial validation study with children aged 3-7 years undergoing needle procedures https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jspn.12334

A Systematic Review of Self-Report Instruments for the Measurement of Anxiety in Hospitalized Children with Cancer https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1911 

Detaljerad information av de som syns på bilden överst på sidan från vänster övre raden:
Ensa Johnson (P.I.), PhD, University of Pretoria, Anneli Schwarz, Fil. Dr, Södra Älvsborgs Sjukhus, William Jobe, Fil. Dr, Högskolan Väst, Juan Bornman, Prof., University of Pretoria, Tomas Lindroth, Fil. Dr, Högskolan Väst / Göteborgs universitet, Katarina Karlsson, Fil. Dr, Högskolan i Borås, Portia Bimray, PhD, University of Western Cape, Stefan Nilsson (P.I.), docent, Göteborgs universitet, Gunilla Thunberg, docent, Göteborgs universitet, Khetsiwe Dlamini-Masuku, PhD student, University of Pretoria, Angelica Wiljén, doktorand, Södra Älvsborgs Sjukhus, Jonas Bergquist, Prof., Uppsala universitet.