Bild
Jordglob
Länkstig

Globala studier

Är du intresserad av sambanden mellan globala orättvisor, miljöförstöring och klimatförändringar? Vill du lära dig om hur ekonomiska spänningar och konflikter påverkar vår omvärld? Då kan ämnet globala studier vara något för dig.

Om ämnet

Ämnet globala studier förenar freds- och utvecklingsforskning, globala genusstudier, humanekologi, mänskliga rättighetsstudier, regionala studier och socialantropologi. Studiernas breda samhällsvetenskapliga bas ger dig förutsättningar till en fördjupad förståelse för dagsaktuella frågor och lär dig att kritiskt analysera samhällsfenomen i en globaliserad värld.

På grundnivå erbjuder vi utbildning i ämnet genom kandidatprogrammet i globala studier, och på avancerad nivå det internationella mastersprogrammet i samma ämne. Vi ger också kurser på grund och avancerad nivå, både på svenska och engelska