Bild
Länkstig

Globala genusstudier

Globala genusstudier problematiserar samtida tankar om kön, könstillhörighet och sexualitet. Särskilt fokus ligger på de globala perspektiven och effekterna av den ökande globaliseringen, migrationen och mobiliteten bland människor.

Om ämnet

I kurserna diskuteras begreppen kvinnligt och manligt: vad gör dessa begrepp, behövs de och till vad? Bör de fortsätta vara en av samhällets grundläggande organiserande principer? Hur ser det ut på andra platser i världen? Hur har kön och sexualitet uppfattats under andra epoker, och hur präglar dessa traditionella synsätt dagens förhållanden? Genom globala och historiska utblickar undersöks vad som egentligen är natur och vad som är kultur när det gäller kön och sexualitet. Vad kan vi lära oss av dessa andra sätt att organisera kön på när vi funderar på nuvarande maktförhållanden och de sätt de behöver förändras på?

Våra kurser fokuserar särskilt de globala perspektiven och hur den ökande globaliseringen, migrationen och mobiliteten påverkar kvinnor och män, och de som inte passar in inom gängse normativa identiteter. Med hjälp av feministiska, postkoloniala och intersektionella teorier och metoder, utforskar vi genusrelaterade frågor i förhållande till lokala och globala maktrelationer och förändringsprocesser. I kurserna kommer det att finnas utrymme för att diskutera och undersöka hur vi kan förändra maktrelationer som rör kön, sexualitet och identitet i en globaliserad värld.

Kurser i globala genusstudier ges på engelska.

Efter studierna

Ämnet globala studier riktar sig till dig som siktar på ett yrkesliv inom verksamheter som arbetar med globala utmaningar inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Med globala genusstudier specialiserar du dig på utmaningar med särskild koppling till frågor om kön och sexualitet, till exempel när det gäller integration och jämlikhet. Kurserna lämpar sig också för dig som vill komplettera din utbildning i andra ämnen.