University of Gothenburg
Image
Tre studenter i ett av universitetets bibliotek.
Breadcrumb

Bygg din egen examen

Du vet väl om att du kan kombinera olika kurser och bygga en egen unik utbildning? Flexibiliteten och valfriheten är stor och du kan välja inriktning under utbildningens gång.

Vägen till examen genom kurser 

Istället för att följa ett färdigt utbildningsprogram kan du bygga din examen med kurser som du själv kombinerar. Att läsa kurser är ett flexibelt sätt att studera och det finns en stor variation av kurser inom olika ämnen att välja på. Du kan läsa kurser på heltid, deltid, kvällstid eller distans. Genom att bygga en egen examen kan du utgå från dina egna intressen och den karriär du siktar på.  

För att ta ut en kandidatexamen behöver du läsa kurser på grundnivå som totalt omfattar tre års heltidsstudier (180 hp). Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde. Resterande kurser, 90 hp, kan du välja fritt ur kursutbudet vid Göteborgs universitet. Det finns också möjlighet att tillgodoräkna sig kurser vid andra högskolor inom eller utom landet.

På avancerad nivå kan du läsa till en magisterexamen på ett år om 60 hp eller masterexamen på två år om 120 hp.

Cirkel som visar fördelningen av kurser i en egen examen.

Våra ämnen

Vid Institutionen för globala studier finns det fyra ämnen (huvudområden) som du kan ta ut en kandidatexamen i:

Vi har också kurser i andra ämnen som det går att läsa som en del av en kandidatexamen:

Kom ihåg

Grundregeln när du bygger en egen examen är att minst hälften av de avklarade kurserna ska vara inom samma huvudområde, med successiv fördjupning (gäller kandidatexamen), samt inkludera ett examensarbete vars poängantal beror på vilken examen du avser läsa mot, (15 hp för kandidatexamen, 15 hp för magisterexamen, 30 hp eller 2x15 hp för masterexamen).