Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Nedströms. Göta älv i centrala Göteborg.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Att övervinna problem med kollektivt handlande i vattensystem där det som händer uppströms drabbar nedströms. Ett panelbaserat survey-experiment med politiker och medborgare längs Göta älv

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Vattendrag är ofta en gemensam resurs, vilket innebär att användningen måste samordnas mellan aktörer. I detta projekt fokuseras samarbetsproblematiken när aktörer befinner sig uppströms eller nedströms och vi förstår detta som ett ”large scale collective action”-problem (LSCA), som bara kan lösas om aktörer agerar emot sitt kortsiktiga egenintresse och istället agerar för det gemensamma bästa genom att samarbeta.

Projektets syfte är att undersöka i vilken utsträckning, och genom vilka mekanismer, som samarbete mellan uppströms och nedströms är möjligt. I studien ingår kommunpolitiker och medborgare i de 8 kommuner som ligger längs med Göta älv. Huvudmaterialet är survey-experiment. Projektet bidrar med kunskap om förutsättningarna för en hållbar hantering av vattendrag och om lösningen av LSCA-problem i ett uppström-nedström-sammanhang.