Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fysikalisk kemi

Kurs
KEM040
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11617
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen Fysikalisk kemi tillämpar fysikens metoder på kemiska problem.

I den här kursen får du kunskap om

  • kvantkemi där du lär dig att förstå hur atomer och molekyler är uppbyggda
  • spektroskopi där du lär dig grunderna i vilka olika typer av elektromagnetisk strålning (till exempel IR, UV och synligt ljus) olika molekyler absorberar och emitterar
  • statistisk mekanik där du lär dig att förstå egenskaper hos materia från det stora antalet molekyler/atomer som bygger upp materien
  • kinetik där du lär dig varför en del kemiska reaktioner är väldigt långsamma medan andra är väldigt snabba
  • termodynamik där du exempelvis lär dig vilka reaktioner som är spontana, vilka som utvecklar värme och hur du kan ändra fryspunkten på vatten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) eller motsvarande kunskaper. Genomgången kurs Naturvetarmatematik A1 (15 hp), kurskod MMGK11 eller motsvarande kunskaper rekommenderas starkt.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Fysikalisk kemi ingår i kandidatprogrammet i kemi.

Arbetsmarknaden för fysikalkemister är mycket god. Det finns ett stort behov av fysikalkemister, bland annat inom läkemedelsindustrin.

Så är det att plugga

Lokaler

Du läser kursen på Campus Johanneberg.

Läs mer om lokaler