Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kurspaket i kemi

Kurspaket
KEPK1
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21611
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21612
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kurspaketet i kemi ger dig grundläggande kunskaper i kemi samt de experimentella färdigheter som är nödvändiga för fortsatta studier i kemi eller i angränsande områden. Kurspaketet består av delkurserna

  • KEM011 - Grundläggande kemi 1 (15 högskolepoäng)
  • KEM021 - Grundläggande kemi 2 (15 högskolepoäng).

Grundläggande kemi 1

Kursen i grundläggande kemi 1 ger dig förståelse för viktiga begrepp som exempelvis spontanitet i kemiska förlopp och de molekylära egenskaper och drivkrafter som bestämmer riktningen i förloppet till det slutliga jämviktstillståndet. Kursen ska även ge dig en ökad insikt i kemiska reaktioner. Du lär dig till exempel vad relationen mellan struktur och funktion är.

Grundläggande kemi 2

I kursen Grundläggande kemi 2 lär du dig

  • de vanligaste ämnesklasserna av kolföreningar och mekanismer för deras reaktioner
  • grunderna till biokemin med en huvudsaklig inriktning mot biologiska makromolekyler som till exempel nukleinsyror, proteiner och biologiska membran.

Observera

Om du ansöker till kurspaketet i kemi behöver du inte göra någon separat ansökan till kurserna KEM011 och KEM021 var för sig. Kurserna ingår i paketet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Kurspaketet i kemi täcker in de grundläggande kemikunskaper som är viktiga för fortsatta universitetsstudier inom flera program, till exempel Kandidatprogrammet i kemi, Kandidatprogrammet i molekylärbiologi och Apotekarprogrammet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Grundläggande kemi 1: Undervisning sker i form av föreläsningar, räkneövningar, laborationer, seminarier samt eget arbete. Du måste klara ett säkerhetsprov under första kursveckan för att kunna delta i de laborativa momenten.  Under kursens gång lämnar du regelbundet in labbrapporter och inlämningsuppgifter.  Du får också möjlighet att skriva kortare delprov som uppföljning på din inlärning.  Du avslutar kursen med en skriftlig tentamen. 

Grundläggande kemi 2: Undervisning sker i form av föreläsningar, räknestugor och laborationer.

Lokaler

Du läser kursen i Kemihuset på Campus Johanneberg, Kemigården 4. Här finns, förutom moderna föreläsningssalar och kurslaboratorier, gott om studentutrymmen där du kan sitta och plugga. Du kan också tillbringa din tid i kemistudenternas eget rum, Isobaren. Där träffas studenter som har kommit olika långt i sin utbildning för att hjälpa varandra eller bara umgås. Centralt i Kemihuset finns ett café där du kan köpa lunch och annat smått och gott. Där finns även tillgång till mikrovågsugnar för medhavd mat. Trådlöst nätverk finns självklart tillgängligt i hela huset.

Till Kemihuset tar du dig enkelt och snabbt med spårvagn eller buss från Göteborgs olika delar. Närmaste buss- och spårvagnshållplats är Chalmers och Kapellplatsen eller busshållplats Chalmers Tvärgata. 

Läs mer om lokaler