Bild
Hav
Länkstig

Kunskapsturism som attraktion och resurs

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 700 000 SEK
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Centrum för turism (CFT)

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att utforska, etablera samt visa på potentialen för kunskapsturism och science tourism. Projektet sker i samverkan med besöksnäring, offentlig sektor och civilsamhälle. Tre teman studeras: science tourism, varumärke/koncept samt kunskapsturismens förmedling och konsumtion. Flera begrepp och koncept som är kopplade till lärande och turism är viktiga inom dessa teman, såsom medborgarforskning (citizen science), havsmedvetenhet (ocean literacy) och Unescos biosfärprogram Man and the Biosphere (MAB). Vidare finns kopplingar till hållbar sjömat genom universitetets program Swemarc samt projekten Scary seafood och SMAK.