Länkstig

Faraidoun Moradi

Doktorand

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Faraidoun Moradi

Faraidoun Moradis disputerade 22 september 2023 med avhandlingen Long-term impact of exposure to sulfur mustard on mental health, quality of life, and lung function. Läs mer om hans forskning i nyhetsartikeln Allvarliga långsiktiga konsekvenser vid exponering av senapsgas

Han ingår även i Centrum för katastrofmedicin vid Göteborgsuniversitet, ett kunskapscentrum på uppdrag av Socialstyrelsen med inrikning mot totalförsvar. Centrumet bedriver forskning, utveckling och utbildning inom katastrofmedicin och sjukvård i kris och krig.

Tidigare pressmeddelande från Göteborgs universitet kring Faraidoun Moradis forskning inom ämnesområdet: