Breadcrumb

Bledar Daka

Senior Lecturer/District Medical Officer

School of Public Health and Community
Medicine
Visiting address
Arvid Wallgrens backe, Hus 7 Hälsovetarbacken
41390 Göteborg
Postal address
Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 454
40530 Göteborg