Göteborgs universitet

Protein Production Sweden (PPS)

Bild
Proteinproduktion Sverige (PPS)
Länkstig

Proteinproduktion Sverige (PPS) är en nationell forskningsinfrastruktur inriktad på produktion och rening av proteiner av hög kvalitet för svenska forskare. Vi arbetar med en mängd olika expressionssystem för att möjliggöra produktion av många olika typer av proteiner och kan hjälpa till med alla steg som är involverade i produktionen.

PPS består av flera laboratorier vid svenska universitet och har en hög vetenskaplig kompetens inom området proteinproduktion, för att kunna erbjuda expertråd för hur proteinerna bäst ska framställas för den tänkta användningen.

Få tillgång till PPS tjänster

Om du vill ansöka om tillgång till PPS:s tjänster, fyll i projektansökningsformuläret nedan eller kontakta någon av forskarna som finns listade under "Kontakter" för att diskutera ditt projekt.

Om oss

Proteinproduktion Sverige (PPS) är en nationell forskningsinfrastruktur som finansieras av Vetenskapsrådet. Universiteten som ingår i infrastrukturen är Göteborgs universitet (som är värduniversitet), Lunds universitet, KTH, Umeå Universitet och Karolinska institutet.