Göteborgs universitet
Länkstig

Samarbeten och uppdrag

En stor del av Hantverkslaboratoriets verksamhet baseras på bredare uppdrag eller samverkan med andra aktörer i kulturmiljövården. Här presenteras vårt arbete inom ramen för denna samverkan.