Göteborgs universitet
Bild
Cecilia Malmström står på scenen och pratar på Tore Browaldh-föreläsningen 2014
Cecilia Malmström på Tore Browaldh-föreläsningen 2014
Foto: Handelshögskolan
Länkstig

Tore Browaldh-föreläsningen

Varje år arrangerar Handelshögskolan Tore Browaldh-föreläsningen, där en inbjuden föreläsare belyser ämnen som förhållandet mellan ekonomi, ekonomisk teori eller ekonomiskt system å ena sidan och samhällsåskådning, politiskt system och filosofi å den andra.

Föreläsare genom åren

2003 - Professor Nicholas F. R. Crafts: Globalization in History: a Geographical Perspective
2001 - Professor Nathan Rosenberg: University-Industry Relations and their Influence on the Competitiveness of Nations
Direktör Björn Stigson: Globalisering och företagens ansvar för miljö och social utveckling - World Business Council´s syn och roll
1999 - Jubileumsföreläsning: Moral och omoral i det ekonomiska livet 
- Professor Hans De Geer: Moralen i skandalen eller den vita vågen 
- Direktör Leif Vindevåg: Etiska affärer - kan det löna sig? 
- Paneldebatt: Kan man lagstifta om etik i affärslivet?
1997 -Professor Saskia Sassen, Columbia University
Dr Sirkka Hämäläinen: The European Monetary Union - Principles and Perspectives
Professor Assar Lindbeck: Den europeiska välfärdsstaten
Professor John H. Dunning: Some Paradoxes of the Emerging Global Economy: The Multinational Solution
Professor Christian Grönroos: Service och kundrelationer i företagens marknadsföring
Professor Paolo Cecchini: From the European Community to the European Union - The Enhanced Commitment of the Member States
Professor Peter Hall: The European City System
Professor Horst Albach: The Unification between East and West Germany - Problems of Economic Restructuring and Research. Approaches to Solve them.
1989 Sir Ralf Dahrendorf: Transitions. Politics, Economics and Liberty

Bild
Paul Krugman under Tore Browaldh-föreläsningen 2009
Symbol för Tore Browaldh

Om Tore Browaldh

Dr Tore Browaldh föddes i Stockholm år 1917. Han arbetade som finansattaché vid svenska ambassaden i Washington år 1943 och som sekreterare i efterkrigskommissionen vid finansdepartementet 1944-45, samtidigt som han var knuten till Industriens Utredningsinstitut. Han verkade som sekreterare till Handelsbankens styrelse 1946-49, som direktör inom Europarådet i Strasbourg 1949-51 och som vice verkställande direktör inom Svenska Arbetsgivareföreningen 1951-54. Från 1955 tjänstgjorde han inom Svenska Handelsbanken som verkställande direktör fram till 1966, som styrelseordförande 1966-78, som förste vice styrelseordförande 1978-88 och som hedersordförande från 1988 fram till sin bortgång 2007.

Tore Browaldh blev teknologie hedersdoktor vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm år 1967 och ekonomie hedersdoktor vid Göteborgs universitet år 1980. Han var under många år styrelseordförande i AB Volvo, AB Industrivärden, Svenska Cellulosa AB, Svenska IBM AB, Svenska Unilever AB och Sandrews samt vice styrelseordförande inom Nobel-stiftelsen. Han var medlem av Unilever's Advisory Board, IBM World Trade Corp. och the International Advisory Board of AB Volvo. Han skrev dessutom flera böcker, bl a självbiografierna Gesällvandring (1976), Vägen vidare (1980) och Motlut och medvind (1984).