Göteborgs universitet
Bild
Cecilia Malmström står på scenen och pratar på Tore Browaldh-föreläsningen 2014
Cecilia Malmström på Tore Browaldh-föreläsningen 2014
Foto: Handelshögskolan
Länkstig

Tore Browaldh-föreläsningen

Varje år arrangerar Handelshögskolan Tore Browaldh-föreläsningen, där en inbjuden föreläsare belyser ämnen som förhållandet mellan ekonomi, ekonomisk teori eller ekonomiskt system å ena sidan och samhällsåskådning, politiskt system och filosofi å den andra.

Föreläsare genom åren

2022 Professor Timothy Snyder: Transitions. Empires, Time, and Unfreedom. Se föreläsningen här
2020 Professor Mariana Mazzucato: Rethinking Value Creation - for innovation-led inclusive & sustainable growth. Se föreläsningen här.
2019 Professor Martin L. Weitzman: Why is the economics of climate change so difficult and controversial?
2018 Professor Edward I. Altman: 50 years of the Altman Z-Score model and its applications to financial and managerial markets
2017 Professor Anna Dreber Almenberg: Can we trust scientific results?
2016 Professor and Director Gustaf Arrhenius: Climate Change, Risk, and Population Ethics
2014 EU Commissioner Cecilia Malmström: Europe and migrants – progress and setbacks
2012 Professor Claes Wihlborg: Crises in the Euro-zone and in banks - 'too big to fail' and 'too big to save'
2011 Professor David Teece: Reforming strategic analysis to meet the challenges of global competition
2009 Professor Paul Krugman: What have we learned from the crisis?
2007 President Peter Lorange: Strategies for a Swedish Business School in Global Competition
2005 Professor Joel Mokyr: The intellectual origins of modern economic growth
Professor Nicholas F. R. Crafts: Globalization in History: a Geographical Perspective
Professor Nathan Rosenberg: University-Industry Relations and their Influence on the Competitiveness of Nations
Direktör Björn Stigson: Globalisering och företagens ansvar för miljö och social utveckling - World Business Council´s syn och roll
1999 - Jubileumsföreläsning: Moral och omoral i det ekonomiska livet 
- Professor Hans De Geer: Moralen i skandalen eller den vita vågen 
- Direktör Leif Vindevåg: Etiska affärer - kan det löna sig? 
- Paneldebatt: Kan man lagstifta om etik i affärslivet?
Dr Sirkka Hämäläinen: The European Monetary Union - Principles and Perspectives
Professor Assar Lindbeck: Den europeiska välfärdsstaten
Professor John H. Dunning: Some Paradoxes of the Emerging Global Economy: The Multinational Solution
Professor Christian Grönroos: Service och kundrelationer i företagens marknadsföring
Professor Paolo Cecchini: From the European Community to the European Union - The Enhanced Commitment of the Member States
Professor Peter Hall: The European City System
Professor Horst Albach: The Unification between East and West Germany - Problems of Economic Restructuring and Research. Approaches to Solve them.
1989 Sir Ralf Dahrendorf: Transitions. Politics, Economics and Liberty

Bild
Paul Krugman under Tore Browaldh-föreläsningen 2009
Symbol för Tore Browaldh

Om Tore Browaldh

Dr Tore Browaldh föddes i Stockholm år 1917. Han arbetade som finansattaché vid svenska ambassaden i Washington år 1943 och som sekreterare i efterkrigskommissionen vid finansdepartementet 1944-45, samtidigt som han var knuten till Industriens Utredningsinstitut. Han verkade som sekreterare till Handelsbankens styrelse 1946-49, som direktör inom Europarådet i Strasbourg 1949-51 och som vice verkställande direktör inom Svenska Arbetsgivareföreningen 1951-54. Från 1955 tjänstgjorde han inom Svenska Handelsbanken som verkställande direktör fram till 1966, som styrelseordförande 1966-78, som förste vice styrelseordförande 1978-88 och som hedersordförande från 1988 fram till sin bortgång 2007.

Tore Browaldh blev teknologie hedersdoktor vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm år 1967 och ekonomie hedersdoktor vid Göteborgs universitet år 1980. Han var under många år styrelseordförande i AB Volvo, AB Industrivärden, Svenska Cellulosa AB, Svenska IBM AB, Svenska Unilever AB och Sandrews samt vice styrelseordförande inom Nobel-stiftelsen. Han var medlem av Unilever's Advisory Board, IBM World Trade Corp. och the International Advisory Board of AB Volvo. Han skrev dessutom flera böcker, bl a självbiografierna Gesällvandring (1976), Vägen vidare (1980) och Motlut och medvind (1984).