Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Ida Lindblad

Ida Lindblad tilldelades ett stipendium från stiftelsen för att på heltid kunna fokusera på sin avhandling och disputation.

Ida Lindblad, Legitimerad psykolog och doktorand

Bakgrund

"Jag registrerades som doktorand i juni 2011. Mitt doktorandprojekt heter ”Utvecklingsstörning – aspekter på diagnostik, associerade funktionsproblem och livskvalitet”. I projektet studeras individer med lindrig utvecklingsstörning. Vi har bland annat jämfört den adaptiva förmågan (funktion i vardagen) hos barn med lindrig utvecklingsstörning med den adaptiva förmågan hos barn med ADHD. Vi har studerat mödrar med lindrig utvecklingsstörning och undersökt hur det har gått för deras barn.

För närvarande är jag i slutfasen av mitt avhandlingsarbete, och jag kommer att doktorera i december 2013. Under hösten 2013 har jag erhållit två stipendiemånader från Stiftelsen för vetenskapligt arbete inom barnneuropsykiatri för att skriva den så kallade ”kappan” i min avhandling. Kappan innehåller en översikt över det aktuella forskningsområdet samt en sammanfattning av forskningsprojektets metodik och resultat.

Stipendiemånaderna från Stiftelsen för vetenskapligt arbete inom barnneuropsykiatri har inneburit att jag har kunnat avsätta sammanhängande tid för att sammanställa och avsluta mitt avhandlingsarbete. Tack vare stipendiemånaderna behövde jag inte dela min arbetstid mellan mitt ordinarie arbete som psykolog och min forskningstid. Jag har i stället helt och hållet kunna fokusera på att färdigställa min avhandling. Det har varit mycket betydelsefullt för mig."

 

Ida Lindblad
Foto: Berit Abrahamssons Foto