Göteborgs universitet
Bild
Forskningsdeltagare på sammankomst
Forskningsdeltagare på H70-dagen 2019
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

H70-studierna – Information för deltagare och anhöriga

Vi studerar hälsan hos äldre personer och vilka faktorer som påverkar hälsan, samt hur den har förändrats över tid. Vi försöker även hitta friskfaktorer som kan ligga till grund för rekommendationer om hur man lever ett hälsosammare liv, vilket ökar chansen för ett friskare åldrande. På den här sidan informerar vi om hur studien går till.

Aktuellt och nyheter

Uppföljning av delstudie om covid-19: nya antikroppstester under hösten

I november planeras en uppföljning av vår delstudie om covid-19 för deltagare födda 1944. Syftet är att kartlägga spridningen av covid-19 i den äldre befolkningen, samt undersöka hur covid-19- pandemin påverkar vår hälsa och vårt välmående. Delstudien är ett samarbete med bl.a. Folkhälsomyndigheten. I våras gjorde vi antikropps-tester på drygt 730 deltagare. Under hösten planerar vi att på nytt göra antikropps-tester för att kunna undersöka hur länge man har kvar sina antikroppar efter att man eventuellt haft covid-19, eller efter att man eventuell vaccinerat sig mot covid-19. Inbjudningsbrev kommer att skickas ut under oktober

Uppföljning av personer inom H70- och Kvinnoundersökningen

Under hösten planeras en uppföljning av personer födda 1918, 1922, 1923, 1924 och 1930 som tidigare deltagit i H70- och Kvinnoundersökningen. Inbjudningsbrev kommer att skickas ut under oktober.

Ny delstudie påbörjad: minnestester på mobiltelefon

Under våren bjöds en första grupp studiedeltagare in till en studie där vi undersöker minnesförmågor via en mobilapp. I studien använder studiedeltagarna sin egen mobiltelefon och får utföra korta minnestester, varje månad under två år. Förhoppningen är att resultaten kan lära oss mer om hur minnesförmågor påverkas under åldrandet. Under hösten kommer en andra grupp studiedeltagare att bjudas in till att delta i studien.

Under 2019 pågick uppföljningar inom H70 (75-åringar), H85 (88-åringar) och Kvinnoundersökningen.

Varför ska man delta?

Din medverkan i våra studier är oerhört viktig, inte bara för forskningen om åldrandet utan även för samhället.

Tack vare dig och andra deltagare i studien har vi möjlighet att få svar på forskningsfrågor som kan öka hälsan och välbefinnandet hos personer i din åldersgrupp.

Genom vår forskning har vi möjlighet att identifiera riskfaktorer för till exempel demens och depression, vilket kan leda till förbättrade möjligheter att förebygga dessa sjukdomar.

Vi försöker även identifiera friskfaktorer som kan ligga till grund för rekommendationer om hur man lever ett hälsosammare liv, vilket ökar chansen för ett friskare åldrande.

H70-studien innebär att vi även kan jämföra 70-åringar idag med 70-åringar för snart 50 år sedan, vilket kan ge viktig information om samtidens betydelse för sjukdom och hälsa. Allt detta tack vare våra deltagare!

Förutom ditt stora bidrag till människor runt omkring dig får du genom din medverkan i studien dessutom genomgå en grundlig hälsoundersökning där det bland annat ingår blodprover, neurologisk undersökning, mätning av blodtryck, EKG, och hörseltest. Du får även göra minnestester, genomgå en psykiatrisk intervju samt träffa en sjukgymnast för kroppsliga tester.

Ditt hälsotillstånd undersöks, till exempel när det gäller blodtryck, kolesterolnivåer, blodsocker, EKG, benskörhet och hörsel. Om vi hittar avvikande resultat som kan behöva utredas eller behandlas meddelar vi dig och hjälper till att hitta en lämplig vårdgivare inom sjukvården.

Varmt välkommen som deltagare i våra studier!

Bild
Teamet med forskningssjuksköterskor och studiekoordinator står uppställda
Teamet med forskningssjuksköterskor och studiekoordinator. Från vänster Anna Dittrich, Svante Lundgren, Annie Segerbom, Paula Jonasson, Linnea Petersson, Cecilia Doshé.
Foto: Ragnhild Larsson

Vem kan delta?

När vi bjuder in våra deltagare utgår vi från ett systematiskt urval baserat på födelsedatum, vilket innebär att endast personer som är födda vissa datum och födelseår bjuds in.

Vår största studie är H70-studien som undersöker personer från att de fyllt 70 år och framåt (uppföljningar sker med ca 5 års mellanrum). Denna studie startade 1971 och sedan dess har ytterligare fem 70-årsgrupper undersökts. En annan studie är H85-studien där vi bjuder in personer från 85 års ålder och följer upp dem med två till tre års mellanrum. Denna studie startade 1986. Våra äldsta deltagare finns i vår 95+-studie som tillhör de största studierna i världen på personer i denna åldersgrupp.

Hur går studien till?

Undersökningen är kostnadsfri och tar normalt cirka 6-7 timmar i anspråk. Den omfattar frågor om kroppslig och psykisk hälsa, funktionsförmåga, levnadsförhållanden och läkemedel. Dessutom ingår hörselundersökningar, blodprover, EKG, samt undersökning av blodtryck, kroppssammansättning (där mätning av benskörhet ingår), ett urval med test av fysiska förmågor, längd och vikt, lungfunktion, samt tester av minne och tankeförmåga.

Uppgifter från studien är sekretesskyddade och lagras i ett register. Vid databearbetning kommer ditt namn och personnummer att ersättas med en kod så att en enskild individ inte kan urskiljas och alla resultat från studien presenteras på gruppnivå. Hanteringen av dina uppgifter regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR).

Under dagen serveras frukost, lunch och eftermiddagsfika.

Undersökningen sker på Neuropsykiatriska mottagningen på Wallinsgatan 6 i Mölndal, eller om du så önskar, under ett hembesök. Om du vill kan undersökningen delas upp på flera tillfällen. Undersökningen är helt frivillig och du har möjlighet att avbryta den när du vill utan att lämna någon förklaring och utan att någon försöker övertala dig att fortsätta. Du kan också avböja att delta i vissa undersökningar eller att besvara enskilda frågor. Om du inte vill delta kommer det inte att påverka ditt bemötande inom hälso- och sjukvården på något sätt.

Varmt välkommen som deltagare i våra studier!

Såhär upplever deltagarna själva det är att medverka i studien

– Vi vet relativt lite om hur äldre upplever olika undersökningar i longitudinella befolkningsstudier. Därför gjorde vi den här studien. Trots de tidskrävande och ibland utmanande undersökningarna tycker deltagarna att det är värt mödan. Studien visar att deltagarna skulle delta i en ny studie om de fick möjlighet, säger Synneve Dahlin-Ivanoff.

Läs mer om studien här

Om jag har frågor?

RIng eller mejla oss så hjälper vi dig vidare!

  • Ring en av våra forskningssjuksköterskor på telefonnummer 031-343 87 57
  • Ring koordinator Tina Jacobsson på telefonnummer 031-342 70 02, eller mejla tina.jacobsson@neuro.gu.se

Dina åsikter

Vi vill gärna höra från dig som deltagit hur vi kan förbättra vår studie om åldrande och hälsa. Finns det någon viktig aspekt i ditt liv som vi inte berört i studien?

Mejla vår studiekoordinator Therese Rydberg Sterner: therese.rydberg.sterner@neuro.gu.se