Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Forskningsdeltagare på sammankomst
Forskningsdeltagare på H70-dagen 2019
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

H70-studierna – Information för deltagare och anhöriga

Vi studerar hälsan hos äldre personer och vilka faktorer som påverkar hälsan, samt hur den har förändrats över tid. Vi försöker även hitta friskfaktorer som kan ligga till grund för rekommendationer om hur man lever ett hälsosammare liv, vilket ökar chansen för ett friskare åldrande. På den här sidan informerar vi om hur studien går till.

Aktuellt och nyheter

Från vecka 9 genomförs en studie för att mäta förekomsten av antikroppar mot det virus som orsakar covid-19 (SARS-CoV-2) hos deltagare i H70-studierna födda 1944.

Personer över 70 år tillhör riskgruppen för allvarlig covid-19-infektion. Syftet med studien är att undersöka förekomsten av antikroppar i denna grupp och öka förståelsen kring riskfaktorer för covid-19. Därför har cirka 1 300 personer erbjudits ett antikroppstest. Samtliga är födda 1944 och hemmahörande i Göteborgs kommun samt har deltagit i H70-studierna.

Kartlägger förekomsten av antikroppar

I den nya studien tas blodprover vid ett tillfälle under vecka 9. Därefter analyseras proverna för att kartlägga förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 som är viruset som orsakar covid-19. Det är helt frivilligt att delta och alla som testar sig kommer att få ta del av sitt provsvar. Det är bara personer som har fått en inbjudan som kan delta i just denna provtagning.

Enkät om levnadsvanor

Provtagningen genomförs i linje med gällande restriktioner och rekommendationer. Särskild hänsyn tas till att de inbjudna personerna tillhör en riskgrupp. Deltagarna har även erbjudits att besvara en enkät med frågor som bland annat relaterar till hur levnadsvanorna har förändrats under pandemin och inställningen till vaccination mot covid-19.

Tillfälliga provtagningsstationer

Studien genomförs av Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och H70-studierna vid Göteborgs universitet. Försvarsmakten bistår med etablering och drift av tillfälliga provtagningsstationer. Resultaten från studien kommer att redovisas på AgeCaps, Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens respektive webbplatser under våren.

Status på undersökningarna i relation till covid-19

Efter en höst med undersökningar av personer födda 1944 tar vi nu återigen en paus i H70-studierna. Detta beror på den ökade samhällsspridningen av coronaviruset. Under hösten pågick studien på ett lite annorlunda sätt än vanligt: vår personal var iklädda skyddsutrustning och frågor besvarades via telefon eller på andra sidan av ett plexiglas. Vi har kontinuerlig kontakt med Smittskydd i Göteborg som löpande gör bedömningar av smittspridningen i samhället och undersökningen av personer födda 1944 planeras återupptas igen i början av 2021, efter att vi får klartecken därifrån. Så om du som är född 1944 ännu inte hunnit få din inbjudan, kommer den att dyka upp i brevlådan under 2021.

Under 2019 pågick uppföljningar inom H70 (75-åringar), H85 (88-åringar) och Kvinnoundersökningen.

Varför ska man delta?

Din medverkan i våra studier är oerhört viktig, inte bara för forskningen om åldrandet utan även för samhället.

Tack vare dig och andra deltagare i studien har vi möjlighet att få svar på forskningsfrågor som kan öka hälsan och välbefinnandet hos personer i din åldersgrupp.

Genom vår forskning har vi möjlighet att identifiera riskfaktorer för till exempel demens och depression, vilket kan leda till förbättrade möjligheter att förebygga dessa sjukdomar.

Vi försöker även identifiera friskfaktorer som kan ligga till grund för rekommendationer om hur man lever ett hälsosammare liv, vilket ökar chansen för ett friskare åldrande.

H70-studien innebär att vi även kan jämföra 70-åringar idag med 70-åringar för snart 50 år sedan, vilket kan ge viktig information om samtidens betydelse för sjukdom och hälsa. Allt detta tack vare våra deltagare!

Förutom ditt stora bidrag till människor runt omkring dig får du genom din medverkan i studien dessutom genomgå en grundlig hälsoundersökning där det bland annat ingår blodprover, neurologisk undersökning, mätning av blodtryck, EKG, och hörseltest. Du får även göra minnestester, genomgå en psykiatrisk intervju samt träffa en sjukgymnast för kroppsliga tester.

Ditt hälsotillstånd undersöks, till exempel när det gäller blodtryck, kolesterolnivåer, blodsocker, EKG, benskörhet och hörsel. Om vi hittar avvikande resultat som kan behöva utredas eller behandlas meddelar vi dig och hjälper till att hitta en lämplig vårdgivare inom sjukvården.

Varmt välkommen som deltagare i våra studier!

Bild
Teamet med forskningssjuksköterskor och studiekoordinator står uppställda
Teamet med forskningssjuksköterskor och studiekoordinator. Från vänster Anna Dittrich, Svante Lundgren, Annie Segerbom, Paula Jonasson, Linnea Petersson, Cecilia Doshé.
Foto: Ragnhild Larsson

Vem kan delta?

När vi bjuder in våra deltagare utgår vi från ett systematiskt urval baserat på födelsedatum, vilket innebär att endast personer som är födda vissa datum och födelseår bjuds in.

Vår största studie är H70-studien som undersöker personer från att de fyllt 70 år och framåt (uppföljningar sker med ca 5 års mellanrum). Denna studie startade 1971 och sedan dess har ytterligare fem 70-årsgrupper undersökts. En annan studie är H85-studien där vi bjuder in personer från 85 års ålder och följer upp dem med två till tre års mellanrum. Denna studie startade 1986. Våra äldsta deltagare finns i vår 95+-studie som tillhör de största studierna i världen på personer i denna åldersgrupp.

Hur går studien till?

Undersökningen är kostnadsfri och tar normalt cirka 6-7 timmar i anspråk. Den omfattar frågor om kroppslig och psykisk hälsa, funktionsförmåga, levnadsförhållanden och läkemedel. Dessutom ingår hörselundersökningar, blodprover, EKG, samt undersökning av blodtryck, kroppssammansättning (där mätning av benskörhet ingår), ett urval med test av fysiska förmågor, längd och vikt, lungfunktion, samt tester av minne och tankeförmåga.

Uppgifter från studien är sekretesskyddade och lagras i ett register. Vid databearbetning kommer ditt namn och personnummer att ersättas med en kod så att en enskild individ inte kan urskiljas och alla resultat från studien presenteras på gruppnivå. Hanteringen av dina uppgifter regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR).

Under dagen serveras frukost, lunch och eftermiddagsfika.

Undersökningen sker på Neuropsykiatriska mottagningen på Wallinsgatan 6 i Mölndal, eller om du så önskar, under ett hembesök. Om du vill kan undersökningen delas upp på flera tillfällen. Undersökningen är helt frivillig och du har möjlighet att avbryta den när du vill utan att lämna någon förklaring och utan att någon försöker övertala dig att fortsätta. Du kan också avböja att delta i vissa undersökningar eller att besvara enskilda frågor. Om du inte vill delta kommer det inte att påverka ditt bemötande inom hälso- och sjukvården på något sätt.

Varmt välkommen som deltagare i våra studier!

Om jag har frågor?

RIng eller mejla oss så hjälper vi dig vidare!

  • Ring en av våra forskningssjuksköterskor på telefonnummer 031-343 87 57
  • Ring koordinator Tina Jacobsson på telefonnummer 031-342 70 02, eller mejla tina.jacobsson@neuro.gu.se

Dina åsikter

Vi vill gärna höra från dig som deltagit hur vi kan förbättra vår studie om åldrande och hälsa. Finns det någon viktig aspekt i ditt liv som vi inte berört i studien?

Mejla vår studiekoordinator Therese Rydberg Sterner: therese.rydberg.sterner@neuro.gu.se