Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Magisterprogram i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien

Program
M2CMA
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A02A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Spridning av smittsamma mikroorganismer och den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens är ett hot mot människors hälsa och medicinska framsteg. Inom sjukvården orsakar vårdrelaterade infektioner lidande för patienter och höga samhällskostnader. Att förhindra smitta och förebygga infektioner är en viktig uppgift för många yrkesgrupper. På magisterprogrammet i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien får du en fördjupad kunskap om ämnet med ett nordiskt perspektiv.

Om utbildningen

Utbildningen är tänkt att kunna kombineras med arbete eller andra studier. Vi kommer att vara i Göteborg under en vecka per månad och arbeta intensivt med grupparbeten, praktiska övningar och lyssna på föreläsningar.

Mellan dessa tillfällen arbetar du hemma med uppgifter som du får tilldelat, exempelvis läsa kurslitteratur och vetenskapliga artiklar, lösa uppgifter och titta på videoföreläsningar.

Lärarna på programmet är yrkesverksamma inom området. Här kommer smittskyddsläkare, professorer och andra experter att dela med sig av sin kunskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av följande områden: medicin, vårdvetenskap, omvårdnad, biomedicinsk laboratorievetenskap, odontologi, veterinärmedicin, biologi, farmaci, folkhälsovetenskap, eller motsvarande. Samt språkkunskaper motsvarande godkänt betyg i Svenska 3/Svenska B samt Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Programmet ger kompetens inom smittskydd och vårdhygien som är värdefull inom sjukvården, liksom i andra
verksamheter som sysslar med smittspridningsfrågor såsom
veterinärmedicin, odontologi eller miljöförvaltning. Utbildningen
förbereder för fortsatta studier på forskarnivå

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i Göteborg, antingen på VGR Campus Nya Varvet eller på Göteborgs universitets lokaler på Guldhedsgatan och Medicinaregatan. Det är ungefär 4 campusveckor per termin och resterande del studerar du på distans hemifrån, både med individuella uppgifter och med uppgifter i grupp.