Bild
Länkstig

Datorstödd fysikalisk mätteknik

Program
N1DAF
Grundnivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G11A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Ett program bestående av kvällskurser med fokus främst på områdena elektronik, inbyggda system, mätteknik och programmering. Programmet passar både studenter samt yrkesverksamma ingenjörer som vill utveckla och uppdatera sin kunskaper.

Om utbildningen

Insamling av mätdata i tekniska, experimentella miljöer är idag helt baserad på elektroniska och datoriserade lösningar. Hantering av elektronik och programvara är minst lika viktigt som kunskaperna om de vetenskapliga processerna. Programmet fokuserar därför på följande områden: elektronik, inbyggda system, mätteknik samt programmering.

Vilka vänder sig programmet till?

Eftersom samtliga kurser ges som kvällskurser riktar programmet sig, förutom till studenter, dessutom till redan yrkesverksamma ingenjörer. Mer specifikt, vänder vi oss till följande kategorier;

  • Yrkesverksamma ingenjörer inom test och mät.
  • Ingenjörer med fysik-, kemi- eller maskinbakgrund som vill komplettera sin utbildning med en examen inom elektronik, data eller programmering.
  • Forskare och forskarstudenter inom fysik, kemi eller maskinteknik, samt personer som i annan kapacitet är verksamma inom experimentella miljöer där verksamheten är beroende av mätdatainsamling.
  • Elektronik- och dataingenjörer som vill komplettera sina kunskaper och kompetensutveckla genom enstaka kurser inom vissa specifika områden.

År 1

Elektronik 1: Ellära
Elektronik 2: Analog elektronik
Elektronik 3: Digitalteknik
Elektronik 4: Elektronikkonstruktion
Elektrisk Mätteknik
Digital elektronikkonstruktion med VHDL
Introduktion till inbyggda system
LabVIEW-programmering
C-programmering 1

År 2

C-programmering av inbyggda system
C++-programmering
C#-programmering 1
Projektarbete
Introduktion till Linux

Valbara kurser

CAD för 3D-skrivare
Grundkurs i MATLAB
Programmering i Python
Inbyggda system i FPGA
Mikrocontrollers i nätverk
C-programmering 2
C#-programmering 2
Introduktion till djup maskininlärning och förstärkningsinlärning

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter utbildningen kan du jobba som elektronik- och mikrodatorkonstruktör,
programmerare eller test- och mät-ingenjör. För dig som läser
utbildningen som ett komplement till annan utbildning finns nya
verksamheter inom ovanstående områden.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet ges på halvfart kvällstid, men kan även läsas på heltid med individuell kursplan. De två första terminerna läser du kurser i elektronik (Elektronik 1 och halvledarteknik, 15 hp, samt Elektronik 2 och digitalteknik, 15 hp).

Inför termin 3 väljer du inriktning. Du kan fokusera på antingen programmering eller på inbyggda system.
Programmering: Två kurser i C-programmering, två kurser i C#-programmering samt en kurs i LabVIEW-programmering.
Inbyggda system: Här läser du om så kallade mikrokontrollers: hur de programmeras i assembler och med C-kompilator, hur man bygger nätverk av mikrokontrollers (CAN-nät) samt hur man implementerar operativsystem i mikrokontrollers (RTOS).
Oavsett inriktning, har du ett antal valfria poäng där du kan läsa kurser från den andra inriktningen. Båda inriktningarna innehåller ett avslutande, självständigt projektarbete för examen.

Kurserna präglas av laborativa inslag. I en stor del av kurserna utgör de laborativa momenten själva examinationen. Undervisningen schemaläggs med två undervisningstillfällen per vecka.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i Institutionen för fysiks kurslabb (ET-labbet) med föreläsningar och laborationer. Dessa lokaler hittar du på Campus Johanneberg i Göteborg, där Göteborgs universitet delar lokaler med Chalmers tekniska högskola.

Läs mer om lokaler