Länkstig

Mikrocontrollers i nätverk I

Kurs
FYD230
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21108

Om utbildningen

Kursen behandlar mikrokontrollers i nätverk av alla storlekar. De innebär att vi tittar först på mycket små nätverk, d v s nätverk begränsade till ett enda kretskort (eller ett fåtal närliggande kretskort). Exempel på ett sådant nätverk är I2C-nätverk som förekommer i t ex audio/video-utrustning.

Kursens betoning kommer dock att ligga på de medelstora nätverken avsedda för mikrokontrollers. Med "medelstora nätverk" menas nätverk med en totallängd på tiotals meter och tiotals noder. Som exempel på ett sådant nätverk behandlas CAN-nätverk utförligt. CAN är den dominerande nätverksteknologin inom fordonsindustrin.

Vi tittar sedan även på hur mikrokontrollers kan anslutas till stora nätverk som t ex Ethernet och hur trådlösa nätverk kan byggas med mikrokontrollers.

Kursen består av föreläsningar och laborationer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgången kurs FYD212 Microcontrollers & C-kompilatorer 7,5 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.