Länkstig

Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Program
S1ARB
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G75A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Arbetsvetarprogrammet ger dig en unik kompetens att analysera och utvärdera vad som händer ute i arbetslivet. Du kommer att få breda kunskaper om hur arbetslivet fungerar, från arbetsmiljön för enskilda individer till globala förändringar. Behovet av personer med en analytisk kompetens ökar på arbetsmarknaden och jobben finns på företag, offentlig verksamhet och inom olika typer av intresseorganisationer. Du kan också läsa vidare på kurser och program på avancerad nivå.

Om utbildningen

Under programmets första termin får du en introduktion till arbetsvetenskap som en mångvetenskap och grundläggande vetenskapliga perspektiv inom arbetsvetenskaplig forskning. Under termin två studeras arbetsmarknaden i ett nationellt och internationellt perspektiv, arbetets förändring under det senaste seklet samt hur livsvillkor skiljer sig beroende av människors kön, etnicitet, klass och ålder. Termin tre behandlar organisations- och gruppnivå, exempelvis hur man kan förstå och analysera arbetsorganisationer och ledarskap och hur gruppkonflikter i organisationer utvecklas och bearbetas. Under termin fyra får du grundläggande kunskaper i förändrings-, utvärderings- och projektarbete. Den femte terminen studerar du hur arbetsmiljön kan kartläggas, analyseras, dokumenteras och presenteras för aktörer i arbetslivet. Dessutom förbereder du dig inför det avslutande examensarbetet med en kurs i forskningsmetoder där du får en djupare förståelse för den arbetsvetenskapliga kunskapsproduktionen. Under programmets sjätte och sista termin gör du först praktik på ett företag, en myndighet eller en ideell organisation. Programmet avslutas med ett examensarbete där du ges möjlighet att på ett självständigt sätt fördjupa dina kunskaper inom ett arbetsvetenskapligt område som du är särskilt intresserad av.

Utbildningsprogrammet omfattas av följande 12 kurser:

År 1
Arbetsvetenskap I, 15 hp; Arbetsvetenskap II, 15 hp; Arbetsmarknad i ett nationellt och ett internationellt perspektiv, 15 hp; Arbetsmarknadens förändring - individ och kollektiv i en global värld, 15 hp

År 2
Arbetsorganisation och ledarskap, 15 hp; Grupprocesser och konflikter i arbetslivet, 15 hp; Projektledarskap och konsultativt förändringsarbete, 15 hp; Metoder för utvärderings- och förändringsarbete i arbetslivet, 15 hp

År 3
Arbetsmiljö, 15 hp; Forskningsmetoder i arbetsvetenskap, 15 hp; Praktik, 15 hp; Examensarbete, 15 hp

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter kandidatexamen i arbetsvetenskap har du möjlighet att söka till olika fristående kurser samt längre utbildningar på avancerad nivå inom de ämnen som programmet bygger på. Exempel på sådana utbildningar vid Göteborgs Universitet är: 

  • Master’s Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations 120hp
  • Masterprogram i sociologi 120hp
  • Arbetsvetenskap, magisterprogram 60hp
  • Master’s Programme in European Studies 120hp
  • Master’s Programme in International Administration and Global Governance 120hp
  • Masterprogram i offentlig förvaltning 120hp 
  • Masterprogram i Kriminologi 120hp

Flera av dessa utbildningar är forskningsförberedande och har vid nationella utvärderingar fått mycket goda omdömen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet är i huvudsak en teoretisk utbildning men har kontinuerliga inslag av praktisk tillämpning. Utbildningen har ett väl utvecklat samarbete med arbetslivet i Göteborg och kranskommunerna vilket underlättar vid projektarbeten och examensarbeten som utförs på företag och förvaltningar.

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Studenter vid programmet har möjlighet att förlägga delar av studierna utomlands. Ta kontakt med internationaliseringsansvarig vid institutionen i god tid för att undersöka ansökningsförfarandet och möjligheterna. 

Läs mer om studier utomlands