Länkstig

Vetenskapsteori och metod

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19404
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor inom det pedagogiska kunskapsområdet.

Utgångspunkt tas i fem centrala områden:

Vetenskapsteori, observation, intervju och textanalys, samt
kvantitativ metod. Vidare tas olika former av vetenskapligt arbete upp
samt forskningsprocessens utformning, trovärdighet och
generaliserbarhet. Teoretiska och empiriska studier inom olika
pedagogiska traditioner behandlas. Kursen ges inom Pedagogik,
Kandidatprogram samt fristående kurs.

Behörigheter och urval

Behörighet

Förkunskapskrav för studenter som söker kursen som fristående kurs är minst 60 hp inom huvudområdet pedagogik eller pedagogik och didaktik, varav den obligatoriska kursen PDGX01, eller motsvarande ingår. Förkunskapskrav för studenter inom Pedagogik, kandidatprogram är minst 60 hp, varav godkänd kurs PEDG78, Att arbeta i projekt - planera, genomföra och utvärdera verksamheter 15 hp, alternativt på PEDG07, Att planera, genomföra och utvärdera verksamhet 7,5 hp samt PEDG08, Projektarbete 7,5 hp.

Arbetsprov

Förkunskapskrav:

Förkunskapskrav för studenter som söker kursen
som fristående kurs är minst 60 hp inom huvudområdet pedagogik eller
pedagogik och didaktik, varav den obligatoriska kursen PDGX01, eller
motsvarande ingår. Förkunskapskrav för studenter inom Pedagogik,
kandidatprogram är minst 60 hp, varav godkänd kurs PEDG78, Att arbeta i
projekt - planera, genomföra och utvärdera verksamheter 15 hp,
alternativt på PEDG07, Att planera, genomföra och utvärdera verksamhet
7,5 hp  samt PEDG08, Projektarbete 7,5 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.