Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete i pedagogik och didaktik

Kurs
PDGX61
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Eftermiddag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19401
Ansökan stängd

Om utbildningen

Examensarbetet innebär att genomföra ett självständigt arbete med hjälp av vetenskapliga metoder. I detta ingår att avgränsa och formulera en relevant frågeställning och söka reda på och kritiskt granska befintlig kunskap med relevans för denna. Vidare ingår att välja en för frågeställningen lämplig undersökningsmetod, genomföra en undersökning och analysera dess resultat samt att presentera det genomförda arbetet i lämplig form. Dessutom innefattar examensarbetet att arbetet muntligen redovisas och försvaras vid en examination.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 60 hp inom huvudområdet eller motsvarande, varav 15 hp motsvarar godkänt resultat på kursen PDGX51 Vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik I.

Arbetsprov

Förkunskapskrav:

Minst 60 hp inom huvudområdet eller motsvarande,
varav 15 hp motsvarar godkänt resultat på kursen PDGX51 Vetenskapliga
metoder inom pedagogik och didaktik I.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.