Göteborgs universitet
Bild
none
Länkstig

Kollegiet för didaktik och barns lärande

De gemensamma intressena grundas i frågor om barns lärande och hur man kan organisera för detta (didaktiska frågor) i samtida informationssamhällen. Framförallt fokuseras hur man kan organisera för barns lärande inom ramen för förskolan som en viss sorts institutionellt system med lek- och temabaserad verksamhet. I gruppen studeras frågor inom detta område utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Inom ramen för pedagogikämnets traditioner hör gruppens kunskapsintressen till den pedagogisk-psykologiska traditionen.