Göteborgs universitet
Länkstig

Litteraturlista Kvinnors genuskritiska dramatik i det moderna genombrottet

Teaterstudier, ämnesfördjupning 7,5 hp. Kursansvarig: Birgitta Lindh Estelle.

Centralt för det svenska moderna genombrottets samhällskritiska dramatik var att ljuset riktades mot äktenskapet och familjen. Verkligheten bakom familjefasadens glans skulle avslöjas och äktenskapet, könsroller och sedlighet debatterades. Under första delen av 1880-talet skrev Anne Charlotte Leffler, Alfhild Agrell och Victoria Benedictsson ett antal dramer som skildrar familjen, äktenskapet och kärleken ur kvinnors perspektiv. De var framgångsrika på teatrarna under 1880-talet men föll sedan i glömska. De har betraktats som s.k. efterklangsdramatik till Ibsens Et dukkehjem och ansetts vara ’indignationsdramer’ utan något större litterärt värde, ända tills början av 2000-talet då ett antal kvinnliga dramaturger, regissörer och skådespelare vid svenska teatrar gick på jakt efter föregångskvinnor i historien och framgångsrikt satte upp dem. I den här kursen läses ett antal av dessa dramer, huvudsakligen från perioden 1882–1887, som också spelades på teatrarna under slutet av 1800-talet, samt sekundärlitteratur från framför allt det svenska forskningsfältet om kvinnors dramatik i slutet av 1800-talet.

Kursen examineras genom en skriftlig, kritiskt granskande redogörelse för hur sekundärlitteraturen behandlar dramerna och de kvinnliga dramatikernas villkor inom det sena 1800-talets samhälle och teater. Den ska formuleras och struktureras som en forskningsöversikt. I anslutning till forskningsöversikten skall en forskningsfråga formuleras. Denna ska förankras och motiveras både i dramernas tematik och form liksom i sekundärlitteraturen. Inlämningsuppgiften (10 000- 15 000 tecken inklusive blanksteg = ca 4-6 sidor med typsnittsstorlek 12 och 1,5 radavstånd) blir sedan underlag för diskussion med examinator.

Primärlitteratur

Samtliga dessa dramer hittar du på Dramawebben

  • Leffler, Anne Charlotte, Sanna kvinnor 1883
  • Agrell, Alfhild, Räddad 1882
  • Agrell, Alfhild, Ensam 1885
  • Benedictsson, Victoria, I telefon 1887
  • Benedictsson, Victoria, Final 1885
  • Frida Stéenhoff, Lejonets Unge

Sekundärlitteratur