Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Litteraturlista Kvinnors genuskritiska dramatik

Teaterstudier, ämnesfördjupning, 7,5 hp: Kvinnors genuskritiska dramatik i det moderna genombrottet. Kursansvarig: Birgitta Lindh Estelle.

Centralt för det svenska moderna genombrottets samhällskritiska dramatik var att ljuset riktades mot äktenskapet och familjen. Verkligheten bakom familjefasadens glans skulle avslöjas och äktenskapet, könsroller och sedlighet debatterades.

Under första delen av 1880-talet skrev Anne Charlotte Leffler, Alfhild Agrell och Victoria Benedictsson ett antal dramer som skildrar familjen, äktenskapet och kärleken ur kvinnors perspektiv. De var framgångsrika på teatrarna under 1880-talet men föll sedan i glömska.

De har betraktats som s.k. efterklangsdramatik till Ibsens Et dukkehjem och ansetts vara indignationsdramer utan något större litterärt värde, ända tills början av 2000-talet då ett antal kvinnliga dramaturger, regissörer och skådespelare vid svenska teatrar gick på jakt efter föregångskvinnor i historien och framgångsrikt satte upp dem.

I den här kursen läses ett antal av dessa dramer, huvudsakligen från perioden 1882-1887, som också spelades på teatrarna under slutet av 1800-talet, samt sekundärlitteraturfrån framför allt det svenska forskningsfältet om kvinnors dramatik i slutet av 1800-talet.

Kursen examineras genom en skriftlig, kritiskt granskande redogörelse för hur sekundärlitteraturen behandlar dramerna och de kvinnliga dramatikernas villkor inom det sena 1800-talets samhälle och teater.

Den ska formuleras och struktureras som en forskningsöversikt. I anslutning till forskningsöversiktenskall en forskningsfråga formuleras. Denna ska förankras och motiveras både i dramernas tematik och i form liksom i sekundärlitteraturen. Inlämningsuppgiften (10 000-15 000 tecken inklusive blanksteg = ca 4-6 sidor med typsnittsstorlek 12 och 1,5 radavstånd) blir sedan underlag för diskussion med examinator.

Primärlitteratur:

Samtliga dessa dramer hittar du på Dramawebben.

Leffler, Anne Charlotte

En räddande engel 1883 (otryckt)

Sanna kvinnor 1883

Agrell, Alfhild

Räddad 1882

Ensam 1885

Benedictsson, Victoria

I telefon1887

Final 1885

Sekundärlitteratur:

Johansson, B. (2010) ”Balancing on the Edge of Indecency: Melodramatic Strategies in Alfhild Agrell’s Räddad (Saved) and Anne Charlotte Leffler’s Sanna kvinnor (True Women) i Nordic Theatre Studiesvol 22, 2010, s. 46-56

Lagerström, M (1999) Dramatisk teknik och könsideologi. Anne Charlotte Lefflers tidiga kärleks-och äktenskapsdramatik, Göteborg; Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet nr 36

Leffler, Y (2004) ”Den sanna kvinnlighetens konsekvenser i Anne Charlotte Lefflers Sanna kvinnor” i Det moderna genombrottets dramer. Fem analyser, red Y. Leffler, Lund; studentlitteratur, s. 45-61

Lyngfelt, A (1996) Den avväpnande förtroligheten: enaktare i Sverige 1870-90, (diss. Göteborg), Göteborg, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. S. 7-84, 97 -116

Nordin Hennel, I (1981), Dömd och glömd. En studie i Alfhild Agrells liv och dikt, Umeå; Humanistiska fakulteten, Umeå Universitet, s. 94-145

Wilkinson, L. R. (2011) Anne Charlotte Leffler and Modernist Drama: True Women and New Women on the Fin-de Siècle Scandinavian Stage, Cardiff; Welsh Academic Press

Wirmark, M. (2000), Noras systrar. Nordisk dramatik och teater 1879-1899 Stockholm; Carlssons Bokförlag. s. 9-­‐16, 159-370

Women and Playwriting in Nineteenth Century England, (1999) red. T.C. Davies & E. Donkin, Cambridge; Cambridge University Press