Göteborgs universitet
Länkstig

Litteraturlista Feministiska tecknade serier

Litteraturvetenskap, ämnesfördjupning, 7,5 hp: Feministiska tecknade serier. Kursansvarig: Anna Nordenstam.

Kursen ger en fördjupad kännedom om feministiska tecknade serier och internationell och svensk forskning kring dessa. Särskild vikt ges vid seriernas tematik och form, där flera av serietecknare använder sig av satir, samhällskritik och aktivism. Kursen ger förmåga att använda teoretiska och metodiska resonemang i en egen självständig uppgift.

Sekundärlitteratur:

 • Barry, Lynda, Making Comics, Drawn & Quarterly Publications, 2019 (200 s)
 • Chute, Hillary L, Graphic Women. Life Narrative and Contemporary Comics, New York: Colombia University Press, 2010, (297 s).
 • Groensteen, Thierry, The System of Comics, Jackson: University Press of Mississippi 2007, (200 s)
 • Hinchcliffe Voglio, Gabriela, Jaget, laget och Dotterbolaget. En studie om feministiskt nätverkande och rummets betydelse, (Diss.), Uppsala: Uppsala universitet (200 s)
 • Lindberg, Ylva, ”Satiriska feministiska serier. Nina Hemmingsson och Liv Strömquist”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, 2014:2 (15 s)
 • Mejhammar, Kristina Arnerud, ”Tecknade serier för vuxna i Sverige från 1960-tal till 2016 – en introduktion”, i De tecknade serierna språk. Uttryck och form, red. David Gedin, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala nr 74, Stockholm: Gedin & Balzamo 2017, (25 s)
 • Nordenstam, Anna, “Feminism och serier. Serietecknaren Liv Strömquist”, i Liv, lust och litteratur. Festskrift till Lisbeth Larsson, red. Kristina Hermansson et al, Göteborg/Stockholm: Makadam 2014 (12 s)
 • Nordenstam, Anna, & Wallin Wictorin Margareta “Women's Liberation. Swedish Feminist Comics and Cartoons from the 1970s and 1980s”, i European Comic Art, vol. 12, nr 2, 2019 (26 s)
 • Nordenstam, Anna & Wallin Wictorin Margareta, ”’Högerideologi som dansbandsmelodi’ – politisk satir i svenska feministiska serier”, i De tecknade serierna språk. Uttryck och form, red. David Gedin, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala nr 74, Stockholm: Gedin & Balzamo 2017, (20 s)

Seriealbum:

 • Draw the line. En serieantologi i spåren av #Metoo, red. Malin Biller och Karin Didring, Doob förlag 2018.
 • Kvinnor ritar bara om mens, red. Sara Olausson, Stockholm Kartago förlag 2014.

6 seriealbum av följande serietecknare:

Lynda Barry, Alison Bechel, Ulli Lust, Anje Feuchtenberger, Claire Bretecher, Marjane Satrapi, Ulla Donner, Jillian Tamaki m.fl.

Liv Strömquist, Nina Hemmingsson, Sara Granér, Nanna Johansson, Inger Edelfelt, Åsa Grennvall, Joanna Rubin Dranger, Lotta Sjöberg, Sara Olausson, Hanna Gustavsson, Moa Romanova, Karolina Bång, Linda Neidestam, Julia Hansson, Elin Lucassi, Ellen Ekman, Daria Bogdanska m.fl.

Ovanstående lista kan modifieras efter överenskommelse.