Länkstig

Teknologisk förändring och utveckling av professionellt seende inom radiologi

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Ett tvärfakultativt forskningsprojekt om hur utvecklingen av nya teknologier för visualisering utmanar befintlig expertis och kräver nya kriterier för tolkning och diagnos.

Om forskningsprojektet

I projektet studerades hur utvecklingen av nya teknologier för visualisering utmanar befintlig expertis och kräver nya kriterier för tolkning och diagnos. I en studie av tomosyntes, som är en ny teknik för lungröntgen, visas hur ett specifikt utbildningsupplägg, som innefattar en kombination av teknologier, både kan användas för att utveckla kvalitetskriterier och för att öka novisers förmåga att detektera pulmonära noduler till samma nivå som erfarna radiologer. Resultaten visar även hur upplägget synliggör radiologisk expertis och hur denna är knuten till disciplinär kunskap. Med utgångspunkt i dessa resultat studeras även hur tomosyntes kan användas inom nya områden, som visualisering av lungförändringar vid cystisk fibros, och hur experter utvecklar gemensamma kriterier för tolkning och diagnos.

Projektet genomfördes i samarbete mellan forskare vid två fakulteter – Avdelningen för radiologi och radiofysik vid Sahlgrenska akademin och institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.