Länkstig

Interaktion och lärande i simuleringsbaserade miljöer

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

I Studio 1 genomförs två relaterade projekt om simulering med ett intresse för hur professionellt agerande kan tränas och bedömas i simulerade miljöer. Båda projekten anknyter till centrala pedagogiska frågor om bedömning av kunskap i handling och aktuell forskning om hur professionell kunskap utvecklas i och genom interaktion.

Om forskningsprojekten

Det första projektet, Videostödd debriefing i simuleringsbaserad teamträning, genomförs i samarbete mellan Simulator Centrum Väst i Västra Götalandsregionen och två fakulteter vid Göteborgs universitet: Sahlgrenska akademin och Utbildningsvetenskapliga fakulteten. I hälso- och sjukvård, liksom i många andra teknikintensiva miljöer där människors säkerhet är beroende av koordinerat och snabbt agerande, har användningen av simulering för teamträning en lång tradition. Ofta används videoinspelningar av scenarier som underlag för feedback. I det här projektet undersöks just hur video kan användas för reflexion i debriefing av simulerade scenarier. Från januari 2013 projektet är en del av ett större projekt, Interprofessionellt lärande i simuleringsbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdens professioner, som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet genomförs i samarbete mellan Linköpings universitet, Karolinska institutet och Göteborgs universitet.

Det andra projektet, Training skills and assessing performance in simulation-based learning environments, är resultat av ett samarbete mellan Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers tekniska högskola och Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Forskningen har anknytning till ett maritimt simulatorcentrum som har byggts på Chalmers Lindholmen tillsammans med svenska Sjöfartsverket. Syftet med projektet är att undersöka användningen av avancerade simuleringar i träning och bedömning av professionellt agerande. Projektet samfinansieras av LETStudio, LinCS, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers tekniska högskola.