Länkstig

Teknologi och teknik: Att förstå procedurer inom endodonti

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2011 - 2014
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Vetenskapsrådet samt Sahlgrenska akademin (2010-2012)

Kort beskrivning

Forskningsprojektet med syfte att undersöka hur införandet av kirurgiska mikroskop förändrar villkoren för både undervisning och för endodonti som profession. Endodonti är den del av odontologin som omfattar tandpulpans sjukdomstillstånd samt förebyggande, behandling och prognos av dessa.

Om forskningsprojektet

Inom endodonti har användningen av kirurgiska mikroskop inte bara förenklat vissa procedurer. Det har även medfört grundläggande förändringar av hur behandling av rotkanalen genomförs och hur den kan förstås. Genom videokameror i mikroskopen får även studenterna helt nya möjlighet att följa dessa behandlingar. Syftet med projektet är att undersöka hur införandet av kirurgiska mikroskop förändrar villkoren för både undervisning och för endodonti som profession. För att studera detta har seminarier videofilmats där studenterna följer direktsända och inspelade behandlingar. I samband med detta har en utbildningsmodell för seminarierna utvecklats och förfinats i en iterativ process. Frågeformulär och fokusgruppintervjuer indikerar att seminarierna underlättar studenternas integration av teoretiska kunskaper och tekniska färdigheter. Detta är inte bara ett resultat av den teknik som används. Analysen av videomaterialet visar hur seminarieledarens och tandläkarens instruktioner är helt avgörande för att studenterna ska kunna se och förstå vad som förevisas.