Länkstig

Förbättrad vård i hybridsalen

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

I en strävan mot förbättrad och mer patientcentrerad vård har traditionella disciplinära och organisatoriska gränser börjat utmanas. Denna utveckling är delvis pådriven av ny teknik som suddar ut gränserna mellan bilddiagnostik och kirurgiska ingrepp. Projektet syftar till att utveckla effektiva och säkra rutiner för behandling—med särskild tonvikt på interprofessionell kommunikation och utnyttjande av medicinsk bildteknik i hybridsalen.

Om forskningsprojektet

I en strävan mot förbättrad och mer patientcentrerad vård har traditionella disciplinära och organisatoriska gränser börjat utmanas. Denna utveckling är delvis pådriven av ny teknik som suddar ut gränserna mellan bilddiagnostik och kirurgiska ingrepp. Ett exempel på denna utveckling är framväxten av hybrid(operations)salar som kombinerar drag av både bildstyrda minimalinvasiva kirurgiska ingrepp med mer traditionell öppen kirurgi.

Projektet syftar till att utveckla effektiva och säkra rutiner för behandling—med särskild tonvikt på interprofessionell kommunikation och utnyttjande av medicinsk bildteknik i hybridsalen. Studien kommer leda till ökad kunskap om hur bildinformation ska utvärderas genom att skapa kriterier för informationskvalitet vid bildstyrda behandlingar. Detta kommer att förbättra förmågan att optimera användningen av medicinsk avbildning när nya medicinska behandlingar och nya avbildningstekniker introduceras. Dessutom kommer projektet att undersöka hur patientsäkerhetsfrågor kan ingå i utvecklingen av behandlingsmetoder—en förutsättning för en optimerad och säker användning av medicinsk avbildning i hybridsalar.