Länkstig

Kunskapsprocesser i designforskning

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Projektet behandlar kunskapsutveckling inom expertgrupper och utförs genom samarbete mellan deltagare från Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och forskning- och designnätverket Servo Stockholm Los Angeles. Servo utvecklar arkitektoniska miljöer som integrerar syntetiska ekologier med skiftande materialtillstånd och elektroniska informationsinfrastrukturer. Forskningsprojektet har följt och dokumenterat Servos innovation och forskningsprojekt i syfte att bättre förstå förutsättningarna för kunskapsutveckling.

Om forskningsprojektet

Servo utvecklar arkitektoniska miljöer som integrerar syntetiska ekologier med skiftande materialtillstånd och elektroniska informationsinfrastrukturer. I mycket av deras arbete finns en grundläggande tillit till produktion av artefakter (t.ex. fysiska prototyper) som en metod för kritisk reflektion och innovation. På senare tid har servo arbetat med utvecklingen av dessa experimentella prototyper i samband med mer konventionella arkitektoniska satsningar. En sådan undersökning syftar till att ompröva typologin för "gröna tak" med avseende på design och biologisk mångfald. Detta görs genom att utforska utvecklingen av syntetiska arkitektoniska system som informeras av tillkomsten, funktionen eller strukturen hos biologiskt framställda ämnen och biologiska mekanismer och processer. Forskningen behandlar mer omfattande urbana ekologier, och, som en konsekvens, blir tekniker för att sammankoppla morfologisk och materiell prestanda applicerade på olika skalor.

Projektet som koordineras från utbildningsvetenskap är organiserat som en longitudinell studie. Där följs och dokumenteras servos innovation och forskningsprojekt i syfte att bättre förstå förutsättningarna för kunskapsutveckling.