University of Gothenburg

Contact information

Postal address
Institutionen för kulturvård, Göteborg
Box 130
405 30 Göteborg

Institutionen för kulturvård, Mariestad
Magasinsgatan 4
542 37 Mariestad
Visiting address
Guldhedsgatan 5a
Magasinsgatan 4
Shipping address
Guldhedsgatan 5c, 413 20 Göteborg
Magasinsgatan 4, 542 30 Mariestad