University of Gothenburg

Contact information

Postal address
Institutionen för kulturvård, Göteborg
Box 130
405 30 Göteborg

Institutionen för kulturvård, Mariestad
Magasinsgatan 4
542 37 Mariestad
Visiting address
Medicinaregatan 7 B
413 90 Göteborg


Magasinsgatan 4
542 37 Mariestad